8 ช่องทางความสุข

ธรรมชาติบำบัด : หมอที่ดีที่สุดคือ…ตัวเราเอง

01-01

เพราะด้วยกระบวนการรักษา  ผลของการรักษาและค่ารักษาที่แพงลิบลิ่ว  ส่งผลให้ผู้คนมากมายต้องผิดหวังและสิ้นหวัง โลกวันนี้จึงเริ่มกลับมาทบทวนและหันหาแนวทางแห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจที่สอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่าธรรมชาติบำบัด 

พลังชีวิตในทัศนะของธรรมชาติบำบัดก็คือความสุขสงบสบาย มีกำลังหายจากโรค และมีอายุยืนยาว  ซึ่งนั่นคือปรับร่างกายและจิตใจให้สมดุลอันทำให้มีสภาพที่พร้อมจะเพ่งเพียรปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์

 

How   ?

 

เมื่อกล่าวถึงธรรมชาติบำบัดก็ย่อมหมายถึงกระบวนการการเยียวยาตนเองภายใต้หลักการโรคทุกโรคหายได้สุขภาพสดใสเบากายเบาใจและมีกำลังเพราะกายและจิต (ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ดินน้ำลมไฟและพลังปราณ) อยู่ในสภาวะสมดุลอย่างมีศักยภาพ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ได้นั้นก็โดยวิถีปฏิบัติทางธรรมชาติ เช่น สลายพิษอโรมาเธอราปีอาบแดดโยคะดื่มน้ำสมุนไพรสปาการนวดการฝังเข็มชี่กงฝึกสมาธิหรือการทานอาหารตามแนวทางธรรมชาติ  โดยมีหัวใจดังต่อไปนี้ 

 

1.“อาหารเป็นหนึ่งในโลก

ดังคำพระพุทธองค์ทรงตรัสการทานอาหารอย่างถูกสมดุลจึงถือเป็น “เรือธง” ของวิถีแห่งธรรมชาติบำบัด หากการรับประทานอาหารทุกครั้งคือปรับสมดุลร่างกายก็จะช่วยเยียวยาร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวทางธรรมชาติบำบัดมักจะเน้นให้ลดละหรือเลิกทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด งดของหมักดอง ของปิ้ง ย่าง ทอด งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิด หันมาทานผักสดผลไม้ที่ไม่หวานจัด (ซึ่งมักจะเน้นที่ผลไม้ในภูมิภาคนั้นๆ) แม้การปรุงอาหารก็จะต้องไม่รสจัดเพื่อให้เบากายเบาใจ และมีกำลัง

2.รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล

โดยเลือกตามธาตุร้อนหรือเย็นของแต่ละคน เช่น ผู้ที่มีภาวะร้อน (ขี้ร้อนก็จะต้องปรับสมดุลด้วยการดื่มหรือทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น เช่นน้ำคั้นจากใบย่านาง ใบเตย ใบบัวบก หรือผู้ที่มีภาวะเย็น (ขี้หนาว) ก็ต้องเน้นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบ โหระพา นอกจากนั้นการพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรดังกล่าวยังช่วยเสริมการรักษาเป็นอย่างดี

3.ออกกำลังกาย

กดจุด ลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสมดุลจะก่อเกิดเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อร่างกายและจิตใจ

4.ศึกษาเรียนรู้เพื่อความสงบสว่างแห่งจิตใจ

เรียนรู้ในสิ่งที่เพิ่มพลังชีวิต และเพื่อละลายอารมณ์ที่เป็นพิษอย่างความเครียด ความโกรธ กังวล กลัว หงุดหงิด กระทั่งความรีบเร่งเร่งร้อน ซึ่งรังแต่จะเร่งให้ร่างกายหลั่งสารแอดดรีนาลีนออกมามากจนร่างกายเสียสมดุล จนอาจเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเฉียบพลันได้

 

ธรรมชาติบำบัดกับพุทธศาสนา

ด้วยความมั่นใจในศักยภาพมนุษย์ที่สะท้อนมาจากประโยคที่ว่า   หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองซึ่งตรงกับพระพุทธวจนะ “”อัตตาหิอัตตโนนาโถ” (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน) หรือในจัตตาริสูตรที่ตรัสไว้ให้คนเรารู้จักยังชีพและเยียวยาตนเองด้วยสิ่งที่หาง่ายไม่มีโทษและใช้ปัจจัยน้อย  หรือดังคำกล่าวอื่นๆ เช่น

ดูกรภิกษุทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ๔ อย่างบรรดาจีวร  ผ้าบังสุกุลน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาโภชนะคำข้าวที่ได้ด้วยปลีแข็งน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ  บรรดาเสนาสนะโคนไม้น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัชมูตรเน่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
– จากจัตตาริสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่๒๕  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๗ 

ในขณะเดียวกันนั่นก็ย่อมหมายถึงรากเหตุแห่งความเจ็บป่วยทั้งปวงนั้นก็เกิดมาจากตนเองเช่นกัน

ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นคือบุคคลไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเองไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยยาก เป็นผู้เที่ยวในกาลไม่สมควร๑ไม่ประพฤติเพียงดังพรหม
–  อนายุสสสูตรที่  จากพระไตรปิฎกเล่มที่๒๒  พระสุตตันตปิฎกเล่มที่๑๔

ดังนั้นการจะหายจากเจ็บป่วยและทำให้ตนเองแข็งแรงมีความสุขสบายทั้งกายและใจได้นั้นจึงต้องรู้จักการรักษาสมดุลในตนเองซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า

เป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนในร่างกาย) อันมีวิบาก(ผล) เสมอกัน ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียร” (อาการความเจ็บป่วยจะได้ทุเลาลงหรือหายไป)
– “สังคีติสูตรข้อที่ 293 พระไตรปิฏกเล่มที่ 11

 

Where   ?

หากคุณสนใจธรรมชาติบำบัด สามารถติดต่อรายการเหล่านี้ได้

 • หมอเขียวสวนป่านาบุญ .ดอนตาล .มุกดาหาร
  หรือหน่วยแพทย์วิถีธรรมรพ. อำนาจเจริญโทร. 045-511-940-8 ต่อ 1224, 1225
  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญคุณป้าปาน    089-753-3051
  คุณหลินโทร. 088-030-4812 (ติดต่อได้ทางไลน์เท่านั้นที่ 081-611-3213)
  อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
 • หลักสูตรการอบรมธรรมชาติบำบัดเพื่อชีวิตเป็นสุข  เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ   ณ หน้าวัดกลางคลอง 3 .คลองหลวง .ปทุมธานี 081-800-4511

 

 • เสถียรธรรมสถาน โทร. ๒๕๑๐๖๖๙๗  ๒๕๑๙๑๑๑๙หรือ๐๘๐๒๘๘๔๙๓๑

 


 

แหล่งข้อมูล

 • นิตยสารหมอเขียวจัดพิมพ์โดยศูนย์สุขภาพสวนป่านาบุญ มิ..2555 จัดพิมพ์โดยกลุ่มฝั่งฝัน  .นวมินทร์ 46 คลองกุ่ม กทม.10240  โทร. 086-7562357
 • หนังสือมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ  แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใจเพชรกล้าจน (หมอเขียวจัดพิมพ์โดยกลุ่มฝั่งฝัน  .นวมินทร์ 46 คลองกุ่ม กทม.10240  โทร. 086-7562357
 • อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ.http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=3384&Z=3394

การสัมผัสธรรมชาติ

8 ช่องทางความสุข

ความสุขประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save