8 เส้นทางของความสุข

ฟังสร้างสุขออนไลน์: การฟังเพื่อดูแลกัน (17 ต.ค.)

พบประตูแห่งความสุข เพียงแค่รับฟัง หนึ่งในช่องทางเข้าถึงความสุขนี้ได้คือ ช่องทางความสัมพันธ์ ที่ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานอย่างการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ในการดูแลกันและกัน

ขณะที่ประเทศไทยกำลังปรับตัวต่อเนื่องกับการระบาดของโควิด และความไม่แน่นอนต่างๆ ทักษะการรับฟังและการสื่อสาร ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เราได้ดูแลกันและกัน รวมถึงการดูแลตนเองด้วยการรับฟังเช่นกัน ทางความสุขประเทศไทยจึงต้องการชวนพวกเรามาฝึกฝนทักษะการฟังผ่าน workshop แบบ online ด้วยโปรแกรม Zoom

.


และในการทำงานนั้น ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ หากเรามีทักษะการฟังที่สร้างความเข้าใจให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ย่อมทำให้สามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและใช้ชีวิต

.

ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่าน Zoom

*สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

ความสุขประเทศไทย