8 ช่องทางความสุข

เลี้ยงรักให้เติบโต

ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์ พันธะสัญญาก็เรื่องหนึ่ง แต่การดำเนินไปในชีวิตประจำวันก็อีกเรื่อง — แต่หากเรารู้ว่าความสัมพันธ์นั้นแสนเปราะบาง เราก็เลือกได้ที่จะรักษา ชื่นชม หรือปล่อยปละละเลย

.

ทีมงานความสุขประเทศไทยเคยสัมภาษณ์ คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้บริหาร I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED., (และเป็นศิลปินในบางโอกาส) ถึงเคล็ดลับของการดูแลความรักและการใช้ชีวิตคู่ที่ยั่งยืนยาวนานมาเกือบสี่สิบปีแล้ว คุณสมพล กล่าวถึงหลักคิด วิธีการ ที่เป็นรูปธรรมและร่วมสมัยหลายอย่าง จึงขอนำเสนอเรื่องราวนี้อีกครั้ง เนื่องในวาระวันแห่งความรัก

.


คุณสมพล (พี่อู๊ด) และ คุณแสงทอง (พี่กุ้ง) ชัยสิริโรจน์ เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบปีของการครองคู่ย่อมมีการทะเลาะ ถกเถียง ขัดแย้งซึ่งเป็นธรรมชาติของคนเก่งกับคนเก่ง แต่ทั้งสองท่านสามารถดูแลกัน ยอมกัน ประคับประคองความสัมพันธ์ให้คงอยู่ยืนยาวและอบอุ่น หลักคิด กระบวนการ วิธีการแบบไหนในการดูแลรักษาความสัมพันธ์ในวันที่ยากลำบาก


พันธะสัญญา
•ผมมี commitment ว่า จะอยู่กับเขาจนตาย ดังนั้นในวันที่เขี้ยวเล็บของเราทั้งคู่แหลมคม ในยามที่เราทะเลาะกัน ผมจะกลับมาทบทวนสิ่งนี้เสมอ
• ความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต เป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ไม่ได้เกิดจากคนอื่น เช่น สังคม หรือคนแวดล้อม ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น การที่คนทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งก็เพราะคนทั้งคู่ตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์
•เราอยู่ด้วยกันก็เพราะความสัมพันธ์นี้มีค่า ไม่ใช่ความสัมพันธ์แก้เหงา เพราะเราไม่มีใคร ดังนั้น ความสัมพันธ์แบบนี้จึงเกินกว่าคำว่ารัก มันมากกว่านั้นมากมายนัก
• ความสัมพันธ์จะมีได้ก็เพราะคนทั้งคู่ลงทุนกันคนละครึ่ง เขา 50 และ เรา 50 ความสัมพันธ์จะดี หรือไม่ดีเรามีส่วนครึ่งหนึ่ง — แต่การจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเราทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์
• การดูแลความรัก ชีวิตคู่ เป็นเรื่องที่ต้องทำงานกับตัวอง และเป็นงานหนัก พร้อมกันนั้นก็เป็นงานที่มีคุณค่าและความหมายมาก เกินกว่าคำว่ารัก มากกว่าคำนั้น


.

กระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิตคู่
การแต่งงานคือการประกาศพันธะสัญญา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ในยุคสมัยนี้ เราจำเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ (paradigm) ใหม่ๆ — ต้องหาความรู้ใหม่ ฝึกทักษะ มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการครองคู่ และต้องนำทักษะเหล่านั้นมาฝึกในชีวิต


ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์ พันธะสัญญาก็เรื่องหนึ่ง แต่การดำเนินไปในชีวิตประจำวันก็อีกเรื่อง — แต่หากเรารู้ว่าความสัมพันธ์นั้นแสนเปราะบาง เราก็เลือกได้ที่จะรักษา ชื่นชม หรือปล่อยปละละเลย


• ชีวิตคู่ไม่ใช่การพึ่งพิงกัน แต่เราจะไปด้วยกัน
เหตุหนึ่งที่ความสัมพันธ์พัง เพราะเรารู้สึกว่าคนที่เราเคยพึ่งพิงได้ กลับพึ่งพิงไม่ได้ เราคาดหวังให้เขาดูแลเรา แต่เขาดูแลเราไม่ได้ หรือเขาไม่ดูแล เราผิดหวัง เสียใจ โกรธ — Voice Dialogue บอกว่า ‘คู่ชีวิตของเรามีในสิ่งที่เราไม่มี’ ดังนั้น การใช้ชีวิตคู่จะดี ถ้าความสัมพันธ์นี้ทำให้ตัวเราได้พัฒนาบางสิ่งขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาเขาตลอดเวลา — ชีวิตคู่ที่อยู่มาจนถึงวันนี้จึงไม่ใช่เพราะว่าเราขาดเขาไม่ได้ หรือ เขาขาดเราไม่ได้ แต่เป็นเพราะเราทั้งคู่ต่างก็พัฒนาบางสิ่งบางอย่างในตัวของเรา เพื่อจะยืนหยัดได้ และเราจะไปด้วยกัน

.

.
ตัวผมไม่ค่อยมีระเบียบ ไม่เป็นที่เป็นทาง แต่ภรรยาเป็นคนมีระเบียบ เป็นระบบระเบียบ เป็นนักจัดการ — เมื่ออยู่กันมาเรื่อยๆ ผมฝึกที่จะมีระเบียบมากขึ้น ไม่ใช่เพราะอยากจะเอาใจเขา หรือตัดความรำคาญ แต่เพราะเห็นว่าการมีระเบียบบ้างก็เป็นสิ่งที่ดี มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เข้าที่เข้าทาง สม่ำเสมอ— ต่างกันมากเลยระหว่างการทำเพื่อเอาใจ ตัดรำคาญ กับทำเพราะความสมัครใจ ผมทำเพราะเลือกแล้วว่าจะทำ


• อย่าพยายามเปลี่ยนอีกฝ่าย
เรารักกัน ดึงดูดกันเพราะความต่าง เมื่อได้มาอยู่ร่วมกัน อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงให้เขามาเป็นเหมือนเรา หรือเปลี่ยนให้เขาเป็นไปอย่างใจเรา เพราะมันเป็นไปไม่ได้ เขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเจ้าตัวอยากเปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนเพราะมีคนอยากให้เปลี่ยน นี่เป็นความจริง


• รู้จักคุณค่าในตนเอง ไม่ข้ามเส้นของอีกฝ่าย
ผมไม่สนับสนุนการอยู่เพราะอดทน — ทนๆ กันไป เพราะในสมัยนี้คงไม่มีใครอยู่ได้ด้วยการทน แต่เราอยู่ด้วยกันและเห็นว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นระหว่างเรา ได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวของเรา ได้เข้าใจตัวเอง รู้จักคุณค่าที่เราอยากรักษาไว้ และรู้จักคุณค่าที่อีกฝ่ายยึดถือ เราต้องไม่ข้ามเส้นของคุณค่านั้น


• โอกาสของการได้รู้ตัว
อย่าคาดหวังว่า ความสัมพันธ์ที่ดีหมายถึงการไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเลย มีแต่ความเห็นพ้องต้องกัน มันยากมาก ถ้าหวังอย่างนั้นก็จะผิดหวัง — แต่หากความสัมพันธ์นี้ทำให้เราได้รู้ตัวมากขึ้น รู้จักตระหนักในตัวเอง ตระหนักในคุณค่าของอีกฝ่าย ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ ชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ก็ไปต่อได้เรื่อยๆ


• ความขัดแย้ง คือความแข็งแกร่งที่แท้จริง
โค้ชณัฏฐ์
(ณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ Executive Coach) ให้ความเห็นไว้ว่า ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่จะยืนยาว ไม่ใช่เป็นเพราะรักกันมานาน ไม่ใช่เพราะมีความสุขในเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างดี แต่ขึ้นอยู่กับว่าคนทั้งคู่จะรับมือในเวลาที่มีปัญหากันอย่างไร การเห็นต่าง ความแตกต่าง นำไปสู่ทางออกว่าเราจะดูแลกันได้อย่างไร “เรารักกันด้วยความเหมือน แต่จะเติบโตด้วยความต่าง” สติช่วยได้มาก — บางครั้งในนามแห่งหวังดี บางทีเราก็ก้าวล่วง เผลอทำบางสิ่งที่ไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับเขาไหม ไม่ได้ถามว่าเขาต้องการมันหรือไม่— อย่าลืมฟัง ฟังความต้องการของเขา และสำคัญที่สุดคือกลับมาฟังใจตัวเองด้วย


บทความแนะนำเพิ่มเติม
บทความ มากกว่ารัก บทสัมภาษณ์การดูแลความรักและชีวิตคู่ของ คุณสมพล ชัยสิริโรจน์
https://www.happinessisthailand.com/2022/08/22/voice-dialogue-family-home/
บทความ ถังพลังงานของมนุษย์ บทสัมภาษณ์ โค้ชณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ ว่าด้วยการดูแลความสัมพันธ์ https://www.happinessisthailand.com/2022/08/02/spiritual-listen-coach-happiness/
บทความ 5 ภาษารัก https://www.happinessisthailand.com/2023/09/04/spiritual-relation-lovelanguage-healing/

ความสัมพันธ์

8 ช่องทางความสุข

ความสุขประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save