8 เส้นทางของความสุข

การทำสมาธิ เปลี่ยนสมอง ความคิดและชีวิตคุณได้

นับสิบปีแล้วที่ชาวตะวันตก เริ่มตื่นตัวและให้ความสนใจ
ในการปฏิบัติสมาธิ ด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยา และชีวภาพ ได้บ่งชัดถึงคุณประโยชน์ที่ชัดเจน
และประสิทธิภาพที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้­อย่างแท้จริง

ที่มา : Dan Harris Hack Your Brain Default Mode with Meditation
New Heart New World

ความสุขประเทศไทย