8 ช่องทางความสุข

สวดมนต์ข้ามปี เวลาดีแห่งการเริ่มใหม่

สิ่งสำคัญของการเริ่มต้นใหม่คือต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเข้ามา — ท่านอาจารย์ชยสาโร สอนว่า การปฏิบัติธรรมเหมือนการสร้างเรือ เมื่อสร้างเรือแล้วย่อมไม่กลัวคลื่น จิตที่ฝึกมาดีแล้วย่อมไม่กลัวปัญหา ปีใหม่นี้ ขอเชิญปักหมุด ทอดสมอเรือ ด้วยการปฏิบัติอันเป็นมงคล สวดมนต์ข้ามปี

.

  • ปีใหม่เป็นช่วงเวลาดีแห่งการเริ่มต้นใหม่ ตั้งเป้าหมาย และสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงนิสัย และปรับวิถีชีวิตให้ดีต่อสุขภาพ สุขภาวะที่ดีส่วนบุคคลเป็นกำลังสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น ปีใหม่เป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาฤกษ์เอาชัยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
  • ปีใหม่ หลายคนมักตั้งเป้าหมายเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน การงาน การเงิน ความสัมพันธ์ หรือสุขภาพ สิ่งสำคัญของการเริ่มต้นใหม่คือต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเข้ามา — ท่านอาจารย์ชยสาโร สอนว่า การปฏิบัติธรรมเหมือนการสร้างเรือ เมื่อสร้างเรือแล้วย่อมไม่กลัวคลื่น จิตที่ฝึกมาดีแล้วย่อมไม่กลัวปัญหา ปีใหม่นี้ เราเริ่มปักหมุด ทอดสมอเรือ ด้วยการปฏิบัติอันเป็นมงคล สวดมนต์ข้ามปี
  • ชาวไทยนิยมสวดมนต์ข้ามปีในวาระของการขึ้นปีใหม่เพราะเชื่อว่าเป็นการขจัดปัดเป่าเคราะห์ ภัย ให้มลายไป สร้างสิริมงคล ความเจริญงอกงามใหม่ๆ ให้เกิดมีขึ้นมาในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง — เรามาเปิดใจรับสิ่งใหม่อย่างตั้งมั่น เบิกบานและแจ่มใส ด้วยกันนะคะ

.

อานิสงส์ของการสวดมนต์
การสวดมนต์ไม่ว่าจะทำในตอนไหนๆ ก็นับว่าดีทั้งนั้น หากผู้สวด สวดอย่างตั้งใจเต็มเปี่ยมแล้วอานิสงส์ของการสวดมนต์จะพาให้ผู้สวดไม่ตกไปอยู่ในภพภูมิต่ำ พาชีวิตไปสู่ที่สูง ป้องกันภยันตราย ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรค เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา การสวดมนต์เป็นนิจมีอานิสงส์จนสามารถตัดกิเลสและบรรลุธรรม ดังนั้น หากสวดมนต์ข้ามปีแล้วชอบใจ เราจะตั้งเป้าหมายในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ว่าจะสวดมนต์ทุกวัน ทุกเจ็ดวัน หรือสวดเดือนละครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขอเชิญลองทำในเทศกาลสวดมนต์ข้ามปีนี้เสียเลย


การสวดมนต์ข้ามปี แบบหมู่คณะ
พวกเราสามารถเลือกไปสวดมนต์ที่วัดใกล้บ้าน เลือกสถานที่เดินทางสะดวก หรือสถานที่ซึ่งเรามีศรัทธาในการทำกิจกรรมนี้ได้เลย ร่วมกับเพื่อนและมิตรสหายก็ได้ ขอให้ตรวจสอบสถานที่ การแต่งกาย และเวลานัดหมายให้พร้อม ทำจิตใจให้แจ่มใส ปลอดโปร่ง ระหว่างการเดินทางหรือการร่วมกิจกรรมนี้หากมีอุปสรรค ติดขัด หรือขัดข้องใดๆ ขอให้ยิ้มรับทุกสถานการณ์อย่างผ่องใส เบิกบาน

.

5 ขั้นตอนในการสวดมนต์ข้ามปี แบบส่วนตัว

1.จัดเตรียมสถานที่ เลือกบทสวดมนต์ เตรียมหนังสือบทสวดมนต์ให้พร้อม ขอให้สถานที่ของเรามีความสงบเพียงพอที่เราจะจดจ่ออยู่ในการสวดมนต์ ปิดเครื่องมือสื่อสาร (หรือปิดเสียงรบกวน)


2.แนะนำให้เตรียมหนังสือสวดมนต์แปล เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาที่สวด ซึ่งจะส่งผลกับตัวของเรา-ผู้สวด


3.เปล่งเสียงสวดมนต์ให้ตนเองได้ยิน ไม่จำเป็นต้องสวดเสียงดังมากจนเกินไป และสวดด้วยความไพเราะ หมายความว่า สวดมนต์ด้วยพลังงานที่นุ่มนวล อ่อนโยน — ความไพเราะ อ่อนโยน เป็นความประณีต ละมุนละไมซึ่งเทพเทวดาทั้งหลายจะร่วมอนุโมทนา


4.สวดมนต์ด้วยจังหวะพอดี ไม่เร็วเกินไป ไม่ช้าเกินไป ไม่รีบ ไม่เร่งร้อน


5.ตั้งใจสวดมนต์ เราอาจจะสวดมนต์ให้ครบ 1 จบ หรือจะสวด 3 จบ หรือจะสวด 9 จบ ก็ได้ ตามแต่กำลัง


บทสวดมนต์ที่แนะนำ (ท่านไม่จำเป็นต้องสวดทุกบท จะเลือกสวดเพียงบางบทหรือเลือกบทสวดอื่นๆ ที่ท่านสนใจนอกจากนี้ก็ได้)


บูชาพระรัตนตรัย
ปุพพคานมการ
(บทบูชาคุณพระพุทธเจ้า)
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บทอิติปิโส)
โอวาทปาฏิโมกข์ (โอวาทปาฏิโมกขคาถา) – บทสวดที่กล่าวถึงใจความสำคัญของพุทธศาสนา หรือ หัวใจแห่งพุทธศาสนา
มงคลสูตร – บทสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเข้าถึงความสุข แนะนำวิธีการการดำเนินชีวิตเพื่อความงอกงาม ประสบแต่ความสุข
กรณียเมตตสูตร – บทสวดมนต์ต้นแบบของคาถามหาเมตตา การเป็นที่รัก ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตร ว่ากันว่าผู้ที่เข้าถึงและเจริญพุทธมนต์นี้เป็นประจำ จะทำกิจการอันใดก็ราบรื่นได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอ แม้ผู้ที่เคยเป็นศัตรูก็จะกลับมาเป็นมิตรสหาย
พุทธชัยมงคลคาถา – ชื่อของบทสวดนี้แปลว่า คาถาแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า บรรยายถึงการข้ามพ้นอุปสรรคและภยันตรายของพระพุทธเจ้า 8 ประการ มีอานิสงส์ในการข้ามพ้นอุปสรรคและภยันตรายทั้งปวง เข้าถึงการหลุดพ้นและบรมสุข


……………………………………………………………………….


หนังสือสวดมนต์ข้ามปี https://www.happinessisthailand.com/หนังสือสวดมนต์ข้ามปี-prayer-book/
หนังสือสวดมนต์แปล วัดป่าสุคะโต
https://pasukato.org/wp-content/uploads/2021/01/SukatoChantingBook-2021.pdf

.

คำแปลพุทธชัยมงคลคาถา
๑. พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อครีเมขละ พร้อมด้วยเสนา มารโห่ร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธี คือ ทรงระลึกถึงพระบารมี ๑๐ ประการ ที่ทรงบำเพ็ญแล้ว มีทานบารมีเป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๒. พระจอมมุนีได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง ดุร้ายเหี้ยมโหด มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามาร ผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนัก จนตลอดรุ่ง ด้วยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดี คือ ขันติบารมี (คือ ความอดทน อดกลั้น ซึ่งเป็น ๑ ในพระบารมี ๑๐ ประการ) ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๓. พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญาช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี เป็นช้างเมามันยิ่งนัก ดุร้ายประดุจไฟป่า และร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้า (ขององค์อินทร์) ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ พระเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๔. พระจอมมุนีทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยม ชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงมาลัย คือ นิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจ มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ โยชน์ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๕. พระจอมมุนีได้ทรงชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการประดุจว่ามีครรภ์ เพราะทำไม้สัณฐานกลม (ผูกติดไว้) ให้เป็นประดุจมีท้อง ด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือ ความสงบระงับพระหฤทัย ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๖. พระจอมมุนี ทรงรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป คือ ปัญญา ได้ชนะสัจจกนิครนถ์ (อ่านว่า สัจจะกะนิครนถ์, นิครนถ์ คือ นักบวชประเภทหนึ่งในสมัยพุทธกาล) ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ มุ่งยกถ้อยคำของตนให้สูงล้ำดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธี คือ รู้อัชฌาสัยแล้ว ตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริง ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๗. พระจอมมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความหลงผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีให้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


๘. พระจอมมุนีได้ทรงชนะพรหมผู้มีนามว่าพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือ เทศนาญาณ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น


นรชนใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ บทนี้ทุก ๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่าง ๆ เป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์ (คือ ความหลุดพ้น) อันเป็นบรมสุขแล


อ้างอิง https://www.trueplookpanya.com/

การภาวนา

8 ช่องทางความสุข

ความสุขประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save