หวานมันเรากับน้องหมา

เรื่องและภาพ : “ทีมเกี่ยวก้อยร้อยใจ” (อำนาจ และ อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์)

“โฮ่ง...โฮ่ง...” เสียงเห่าทักทายของ “ถุงทอง” กับ “ถุงเงิน” น้องหมาพันธุ์ดัชชุน (Dachshund) ที่สลับกันส่งเสียงต้อนรับผมและภรรยาขณะกลับถึงบ้าน  

อ่านต่อ...

คำอ้าย

เรื่องและภาพ : สุวรรณา แก้วศรี

“ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากเกิดมาเป็นภาระคนอื่น ไม่เป็นที่ต้องการ ไม่มีแม้ซอกหลืบเล็กไว้หลบภัย”

อ่านต่อ...

ความสุข “หลากหลายสี”

เรื่องและภาพ : กรณ์อภิสรา เรืองสุวรรณ์

“แม่...กล้วยไม้ต้นนี้ออกดอกแล้วหรอ” เสียงตะโกนของฉันในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาล

อ่านต่อ...

ดอกไม้ ความฝัน และแก้วกาแฟ

เรื่องและภาพ : ปริมพัชร์ ไวทยวงศ์สกุล

ฉันกึ่งเดินกึ่งวิ่ง ผลักบานประตูร้านกาแฟแห่งหนึ่งเข้าไป เสียงกระดิ่งที่แขวนไว้กระทบกันดังกริ๊ง

อ่านต่อ...

วงสนทนา “พบเพื่อนใจ” ครั้งที่ 6

พื้นที่ที่ทุกคนจะได้กลับมาดูแล รับฟัง ร่วมทบทวน สำรวจตนเอง ฝึกฝนตนเองในเบื้องต้นผ่านการ์ดเพื่อนใจ

อ่านต่อ...