บทความรายเดือน:

(ปิดลงทะเบียน) วงสนทนา “พบเพื่อนใจ” ครั้งที่ 4

พื้นที่ที่ทุกคนจะได้กลับมาดูแล รับฟัง ร่วมทบทวน สำรวจตนเอง และเรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์ สำรวจ พัฒนาการฝึกฝนตนเองในเบื้องต้นผ่านการ์ดเพื่อนใจ

อ่านต่อ...