Relate, เมนูภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้

สนทนาประสาครอบครัว

ช่วงเวลา : เลือกช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวพร้อมที่จะอยู่ด้วยกัน

วิธีการ

1. หามุมสบายๆ เตรียมขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มที่สมาชิกในครอบครัวพึงพอใจ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่าง ขอให้มั่นใจว่าช่วงเวลานี้เราทุกคนในครอบครัวจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆ

.

2. เริ่มการสนทนา โดยใช้การบอก ถาม หรือชวนคุยว่าสถานการณ์ตอนนี้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกอย่างไร โดยขอให้พูดทีละคน คนที่เหลือฟังโดยไม่ต้องซักถาม อาจจะสบตา พยักหน้า แต่ไม่ต้องรีบหาทางออกให้ ขอให้ใช้เวลานี้ในการรับฟัง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดความรู้สึกทุกอย่างออกมาอย่างแท้จริง

.

3. ชวนคุยต่อไปว่า ในความรู้สึกที่ได้เล่าออกมานั้น เจ้าของความรู้สึกอยากให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต่อเขาอย่างไร เพื่อให้ความรู้สึกนั้นได้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง

.

4. ชวนสมาชิกในครอบครัวคุยกันต่อว่า ถ้าเราติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เราอยากให้คนในครอบครัวดูแลเราอย่างไร อยากให้ทำอะไร พูดอย่างไร สิ่งไหนที่ไม่อยากให้ทำ หรือคำพูดไหนที่ไม่อยากได้ยิน ฯลฯ

.

5. ปิดวงสนทนาด้วยความยินดีที่ ณ วันนี้พวกเราทุกคนในครอบครัวยังคงแข็งแรง ยังทำกิจกรรมทุกอย่างร่วมกันได้เป็นอย่างดี

.

กิจกรรมนี้อยู่ในหมวด Relate สานใจในความสัมพันธ์ : การดูแลความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวและคนรอบข้างอย่างมีคุณภาพ

.

ให้ช่วงเวลาของการอยู่บ้าน ได้สร้างโอกาสใหม่ ให้คุณค่าและเพิ่มความหมายในการดูแลชีวิตจิตใจของตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยชุดความรู้ ‘เมนูภูมิคุ้มใจ 14 วันฉันทำได้’ ที่ happinessisthailand.com และ FB ความสุขประเทศไทย facebook.com/happinessisthailand

ความเห็นของฉัน
1
2
3
4
5
ยืนยัน
     
ยกเลิก

เขียนรีวิวกิจกรรมนี้

ความสุขประเทศไทย
ความเห็นโดยรวม  
 0 คน
ความสุขประเทศไทย