8 ช่องทางความสุข

โครงการ Mahidol Day of Service เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ‘วันมหิดล’

วันมหิดล

ในชีวิตของเรา…เกี่ยวข้องกับวันสำคัญมากมาย ทั้งวันสำคัญของตัวเราเอง ครอบครัว วันสำคัญขององค์กร สถาบัน หรือของประเทศชาติอีกหลายต่อหลายวัน

ลองนึกย้อนกลับไปมองวันสำคัญต่างๆ ที่ผ่านมา เราได้ทำอะไรในวันเหล่านั้นบ้าง กดไลค์ภาพหรือข้อความรำลึกในเฟซบุ๊ก ออกไปฉลองด้วยอาหารอร่อยๆ หรือแค่เป็นวันหยุดที่เราจะได้นอนตื่นสาย ไม่ต้องไปทำงานหรือไปเรียน

 จะดีกว่าไหมถ้าเราจะสร้างความหมายใหม่ ให้ วันสำคัญ‘ มี คุณค่า‘ มากขึ้นกว่านั้น….

วันที่ 24 กันยายนของทุกปี คือ วันมหิดล‘ เป็นวันสำคัญของบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นที่มาแห่งนามมหาวิทยาลัย และยังเป็นวันสำคัญของคนไทยทุกคน ด้วยพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ระบบบริการสุขภาพในยุคปัจจุบัน รากฐานส่วนหนึ่งเกิดมาจากพระราชกรณียกิจของท่าน

กิจกรรมเด่นทุกปีที่ผ่านมา คือการจำหน่ายธงมหิดล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช เปรียบเหมือนงานบุญที่ช่วยปลูกฝังหัวใจจิตอาสาให้กับนักศึกษา ที่จะมารวมกลุ่มช่วยกันผลิตธงหามรุ่งหามค่ำเพื่อย้ำเตือนถึงพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” จากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดต่อกันมา

แต่สำหรับศิษย์เก่าที่เรียนจบแยกย้ายกันออกไป วันมหิดลกลายเป็นวันที่หากนึกขึ้นมาได้เมื่อไร ก็เพียงแต่ทำให้ย้อนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แทบจะไม่มีใครได้มีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญนี้อีกเลย

นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการ Mahidol Day of Service ที่จะมาพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวันมหิดลเพราะ ’24 กันยายน‘ ปีนี้ ชาวมหิดลจากทั่วทุกมุมโลก จะนัดหมายมาร่วมแสดงพลังความดีอย่างพร้อมเพรียงกันเนื่องในวันมหิดลเป็นครั้งแรก !

%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a1%e0%b8%ab

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-2

โครงการ Mahidol Day of Service เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคารจิตอาสาโครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งสนับสนุนโดย สสส. เป็นแนวความคิดริเริ่มที่อยากให้หลายๆ องค์กรหรือสถาบัน ได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์เพื่อสังคมในวันสำคัญของตนเอง โดยมีวันมหิดล และกิจกรรม Mahidol Day of Service เป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ

“มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข หนึ่งในกระบวนการที่เราให้ความสำคัญคือ การทำงานจิตอาสา เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดสุขภาวะทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ และทำให้เกิดสุขภาวะทางปัญญา” รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงเหตุผลในการร่วมจัดกิจกรรมสำคัญครั้งนี้

“Mahidol Day of Service จะเป็นกิจกรรมที่เรารวบรวมทั้งศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่า มาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก”

23

สำหรับจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ เริ่มขึ้นจาก ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา ด้วยความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและความศรัทธาในงานจิตอาสา ทำให้เกิดความคิดที่อยากจะสร้างความหมายใหม่ให้ วันมหิดล กลายเป็น Mahidol Day of Service

“ถ้าถามว่าคนในสังคมมีความรู้สึกดีๆ อะไรในชีวิตบ้าง ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีๆ กับสถาบันที่ตัวเองเรียนจบนะ เพราะมันเป็นประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต เป็นพลังในแง่บวกที่จะนำมาซึ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งกับตัวเราเองที่เป็นปัจเจก ตัวเราในฐานะส่วนหนึ่งของรุ่น คณะ มหาวิทยาลัย หรือฐานะคนๆ หนึ่งในสังคม ” ดร.สรยุทธ กล่าวถึงที่มาของแนวคิด

“ผมชอบคำของแม่ชีเทเรซ่าที่บอกว่า เราอาจไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้เสมอ แต่ว่าเราสามารถทำสิ่งเล็กๆ ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ได้ตลอดเวลา ครั้งนี้จึงอยากจะชวนให้ทุกคนได้ใช้พลังอันนี้ในการทำสิ่งเล็กๆ ด้วยใจอันยิ่งใหญ่ และเป็นการทำเพื่อผู้อื่น ซึ่งก็คือปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่แล้ว”

%e0%b8%99%e0%b8%a8-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2

 

%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b4

ดีเดย์ของกิจกรรม Mahidol Day of Service จะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้ ชาวมหิดลกว่าสองแสนคน ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร อาจารย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลก จะพร้อมใจกันออกมาทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบของตัวเอง

โดยกิจกรรมที่ทำนั้น ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือใช้เวลามากมาย อาจเป็นเพียงความดีเล็กๆ ง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น การตั้งใจว่าวันนี้จะยิ้มให้กับผู้ป่วยทุกคนที่มาใช้บริการ เดินเก็บขยะในหมู่บ้าน อ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด เลี้ยงอาหารน้องหมาจรจัดหรือพิการ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ทำขนมอร่อยๆ แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน บริจาคโลหิต  ปลูกต้นไม้เพื่อโลกเพิ่มขึ้นอีกสักต้น ฯลฯ

จากนั้นทุกคนจะช่วยกันนำภาพกิจกรรมแห่งความดีที่ได้ทำ มาแบ่งปันในโลกโซเชียลมีเดียตามช่องทางที่ชื่นชอบ ติดแฮชแท็ก #MahidolDayofService #วันมหิดล และ #ตัวอักษรย่อคณะ รุ่น หน่วยงานของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความดีครั้งสำคัญนี้ด้วยกัน

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-1

ผมอยากถือโอกาสให้วันมหิดล เป็นจุดเริ่มต้นที่เราชาวมหิดลได้มานึกถึงว่า เราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น ชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งโลกของเราใบนี้ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเชิญชวนให้ชาวมหิดลทุกคนมาร่วมกันสร้างความหมายใหม่กับวันมหิดล

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ขอให้ลองนึกดูว่า เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ไม่ต้องใหญ่โต ซับซ้อน อาจเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ก็ขอให้เริ่มทำเลยครับ”

นับถอยหลังจากวันนี้ เหลือเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนจะถึงวันมหิดล ระหว่างนี้ใครที่สนใจอยากมีส่วนร่วม ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวมหิดลหรือไม่ ก็สามารถเข้าไปแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์ในการทำความดีรูปแบบต่างๆ ในวันมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th/dayofservice และเมื่อถึงวันมหิดล แม้คุณอาจไม่ใช่ชาวมหิดล ก็สามารถมาร่วมแสดงพลังแห่งความดีครั้งสำคัญนี้ได้ด้วยเช่นกัน

Mahidol Day of Service จะเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมแรงเป็นชุมชนครั้งสำคัญ เป็นพลังที่จะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ด้วย การทำความดี‘  แม้สิ่งที่แต่ละคนได้ทำอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เบื้องหลังทุกพลังแห่งความดี คือ หัวใจที่ยิ่งใหญ่‘ แห่งความเมตตาและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ 

 

 

งานจิตอาสา

8 ช่องทางความสุข

ความสุขประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save