8 เส้นทางของความสุข

(ปิดรับสมัคร) วงสนทนา “พบเพื่อนใจ” ครั้งที่ 13

พื้นที่ที่ทุกคนจะได้กลับมาดูแล รับฟัง ร่วมทบทวน สำรวจตนเอง ฝึกฝนตนเองในเบื้องต้นผ่านการ์ดเพื่อนใจ

ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ SOOK Publishing จัดกิจกรรม “พบเพื่อนใจ”
ชวนมาล้อมวงสนทนากับเพื่อนใหม่ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom ฟังเสียงภายในที่เป็นเพื่อนแท้
ของตัวเรา ผ่านการใช้การ์ดเพื่อนใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หลวงพี่โก๋ (พระจิตร์ จิตฺตสํวโร) เป็นผู้รวบรวมและ
ถ่ายทอดทั้งถ้อยคำและความคิด เพื่อเป็นเพื่อนใหม่ที่จะช่วยเชื่อมตัวกับใจของเราเข้าด้วยกัน

.

.

วันเวลา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

เวลา: 9.30 – 11.30 น.

.

– กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ คลิกที่นี่

.

– สอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล happinessisthailand@gmail.com

.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
– สนใจโลกด้านในและยินดีที่จะแบ่งปันบทสนทนาร่วมกับผู้อื่น

.

* หากท่านเป็นนักสื่อสารสาธารณะ หรือ influencer ที่มีความสนใจในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่
สนใจใคร่รู้โลกของคนรุ่นใหม่ เรายินดีต้อนรับท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างยิ่ง กรุณาติดต่อโดยตรงที่อีเมล happinessisthailand@gmail.com

.

#พบเพื่อนใจ#ความสุขประเทศไทย#ธนาคารจิตอาสา#สสส

ความสุขประเทศไทย