ดูแลใจผู้สูญเสีย, สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้

กิจกรรม “พักพิงอิงใจ..ก้าวต่อไปด้วยกัน”

กิจกรรมออนไลน์เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า พักใจจากความเครียดและการสูญเสีย ด้วยการจัดดอกไม้ภาวนา สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

.

ชมรมจิตประโยชน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับความสุขประเทศไทยและมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจการจัดดอกไม้เพื่อผ่อนคลาย

ร่วมกิจกรรมออนไลน์สบายๆ

“พักพิงอิงใจ..ก้าวต่อไปด้วยกัน”

.

จิบชา จัดดอกไม้ภาวนา ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ผ่านการสนทนาแง่งาม… พินิจตามความเป็นจริง แบ่งปันความสุขความทุกข์ร่วมกับกัลยาณมิตร ด้วยจิตที่เปี่ยมไมตรี

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่าน Zoom

*สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

หรือติดต่อสอบถามที่ Line ID: @breath.flower.life

.

#ดูแลใจผู้สูญเสีย #สูญเสียไม่เสียศูนย์

ความสุขประเทศไทย