ดูแลใจผู้สูญเสีย, เข้าใจการสูญเสีย

ปรับมุมมอง เมื่อต้องเผชิญการสูญเสียผู้เป็นที่รัก

ความตายของคนใกล้ตัวอาจทำให้เกิดความเศร้าจากการสูญเสีย แต่มีหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับความตายที่อาจจะทำให้เรามองความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด และเกิดความรู้สึกที่เชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้สักวัน

.

ความตาย ความสูญเสีย ความโศกเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเผชิญ ผ่านพ้น และฟื้นคืน การมองเช่นนี้จะทำให้ยอมรับ ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกกับความสูญเสียอันเป็นไปตามธรรมชาติต่อไป

.

.

ในหลายศาสนา เชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่คือการเปลี่ยนรูปแบบชีวิต เปลี่ยนภพภูมิ มีคำเปรียบว่าการตาย เหมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้า เหมือนการย้ายบ้าน เหมือนดักแด้ที่เปลี่ยนหนอนเป็นผีเสื้อ

.

.

ผู้ตายไม่ได้สูญหายไปไหน แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่กับเรา เช่น เลือดเนื้อของพ่อแม่ยังไหลเวียน
เป็นส่วนหนึ่งของเรา หรือเขายังอยู่ในความทรงจำของเราเมื่อเราคิดถึงเขา หรือ สติปัญญา
ความสามารถของเขายังคงฝากไว้ในผลงานที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลัง

.

.

แม้จะสัมผัสไม่ได้ แต่เรายังเชื่อมโยงกับผู้จากไปได้ผ่าน “คุณภาพของผู้ตาย” เช่น เราเชื่อมโยงกับแม่ได้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่แม่เคยทำ หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆ อย่าง การทำอาหารสูตรที่ผู้จากไปชอบทำหรือชอบกิน

.

.

ความตายเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนสภาพไปตามเหตุปัจจัย เช่นเดียวกับเราไม่เรียกฝนว่า เมฆที่ตายแล้ว หรือเรียกไอน้ำว่าเป็นน้ำที่ตายแล้ว

.

#ดูแลใจผู้สูญเสีย #สูญเสียไม่เสียศูนย์

ความสุขประเทศไทย