8 เส้นทางของความสุข

ค้นหาเส้นทางความสุขที่ “ใช่” กับแบบทดสอบนี้

ยินดีด้วย คุณได้มาถูกที่แล้ว! หากคุณคลิกเข้ามาในหน้านี้ แสดงว่าคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องการมีความสุข และความสุขที่คุณแสวงหา คงไม่ใช่ความสุขที่มาจากต้องซื้อหา ต้องแย่งชิง หรือต้องไล่ตามไปถึงไหนต่อไหน

.

แต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายใน ที่เราได้รู้จักรู้ใจตัวเอง ได้”ให้” ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความหมาย คำถามก็คือ เราจะเริ่มอย่างไร?

.

ความสุขประเทศไทยอาจมีคำตอบให้คุณ ลองทำแบบทดสอบค้นหาความเป็นตัวเองว่า เรานั้นเหมาะกับ “เส้นทางความสุข” แบบไหนกัน

.

ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มทำแบบทดสอบได้เลย!

ความสุขประเทศไทย