คุณคือนักวิทยาศาสตร์

คุณคือนักวิทยาศาสตร์

 

ไม่เชื่ออะไรโดยง่าย แต่ให้ความสำคัญกับความรู้ การค้นคว้าทดลอง หาข้อเท็จจริง รอบรู้เฉลียวฉลาดมีเหตุผล ช่างคิด ช่างวิเคราะห์ ซ้ำยังจัดระเบียบความรู้ที่ตนเองประมวลได้อย่างเป็นระบบ และยังสามารถเลือกนำทฤษฎีต่าง ๆ มา ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของบุคคลผู้นี้ จงภาคภูมิใจเถิดหากได้เป็นเพื่อนของเขา เพราะนั่นเท่ากับว่า คน ๆ นั้นได้รับความไว้วางใจ และความศรัทธาที่สูงยิ่ง

กิจกรรมพัฒนาตนเองที่แนะนำ : สัมผัสธรรมชาติ

การได้สัมผัสธรรมชาติ เป็นโอกาสให้คุณได้เปิดโลกทัศน์ รับสัมผัสต่าง ๆ ช่วยให้ความเป็นคนช่างคิด ช่างสงสัยในตัวคุณ ได้ทำงานอย่างเป็นระบบ

 

 

 

ทำงานอย่างเป็นสุข

ฝึกสติกับการทำงาน วิธีง่าย ๆ ที่ทำให้เรารู้จักวางแผนและรอบคอบ

 

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วยให้เราเห็นความเป็นไปได้

 

 

 

ภาวนา

กิจกรรมภาวนาช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่าง ๆ

 

 

 

ทำงานอาสาสมัคร

งานอาสาสมัคร ทำให้เราเข้าใจคนอื่น และมีชีวิตที่มีคุณค่า

 

 
 

 

สื่อสารอย่างใส่ใจ

การปฏิสัมพันธ์ ทำให้เราเข้าใจผู้อื่นและยืดหยุ่นมากขึ้น

 

 

 

เรียนรู้สิ่งใหม่

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เราจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

 

 

 

เคลื่อนไหวกายใจ

หนทางการปฏิบัติที่เหมาะกับคนชอบใช้ร่างกาย

 

คุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้น เมื่อจัดสรรเวลา ให้ได้ฟังเสียงจากภายใน ^_^
แล้วเพื่อนๆ ของคุณล่ะ เป็นคนแบบไหนกันน้อ ?

ความสุขประเทศไทย