คุณมีแนวโน้มเป็น ผู้หวังดี

ใครที่กำลังจิตตก รู้สึกตนเองช่างด้อยค่า หรือไร้เป้าหมายในชีวิต เขาคนนี้คือผู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ (positive reinforcement) ดังดลบันดาลให้ผืนฟ้าอันมืดหม่นกลับมาสว่างสดใสยิ่งกว่าเดิม เมื่อหัวใจเปี่ยมด้วยพลังอย่างล้นปรี่ ย่อมนำมาซึ่งความสุขและการสร้างสรรค์อย่างคณานับ

เส้นทางความสุขที่เหมาะกับคุณ

ความสัมพันธ์
ความสุขจากความสัมพันธ์นั้นมีพื้นฐานจากการกลับมารับรู้ตัวเองและรับรู้โลกรอบตัวอย่างตรงไปตรงมา หนึ่งในกุญแจสำคัญของความสุขในความสัมพันธ์คือการรับฟังอย่างลึกซึ้ง

การภาวนา
ในอดีตการภาวนาอาจรู้จักกันเฉพาะการสวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่ปัจจุบันการภาวนามีรูปแบบที่หลากหลายที่ร่วมยุคร่วมสมัย อย่างเช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย ยิงธนู จัดดอกไม้ การอยู่ในธรรมชาติ และกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย

การเคลื่อนไหวร่างกาย
เมื่อเราได้ลองเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง โยคะ ฯลฯ ธรรมชาติจะพาเราไปอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด เราจะค้นพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ พบความสุขในมิติที่ยั่งยืน ซึ่งหาไม่ได้จากการได้ฟังหรือแค่อ่านหนังสือ แต่จะพบเมื่อได้ทำด้วยตัวเอง

ส่งให้เพื่อน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!