ดูแลใจผู้สูญเสีย, เข้าใจการสูญเสีย

ความเศร้าหน้าตาเป็นอย่างไร

การสูญเสียไม่ได้มีเพียงการสูญเสียแบบจับต้องได้เท่านั้น…

แต่การที่คนๆ หนึ่งได้หายจากไปจากชีวิต ย่อมส่งผลกระทบทั้งในแง่ของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วย นั่นคือการสูญเสียชั้นที่สอง เป็นการสูญเสียในเชิงนามธรรมในแง่ของบทบาท และคุณค่าที่ผู้จากไปมีต่อคนรอบข้าง

.

ผู้ที่สูญเสีย จะมีอาการทางกายคล้ายอาการซึมเศร้า เช่น ช็อค ปวดหัว มึนงง ร้องไห้ ไม่อยากอาหาร มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน ใจลอย

.

ผู้สูญเสียจะมีอาการทางใจที่ไม่คงที่ เบื่อหน่าย เศร้า บางรายอาจโทษตัวเอง และหงุดหงิด ฉุนเฉียว

.

การสูญเสีย 2 ชั้น ประกอบด้วยชั้นแรก ความสูญเสียแบบรูปธรรม หรือเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง เช่น การเสียคนรัก เสียบุคคลในครอบครัว

.

การสูญเสียไม่ได้มีเพียงการสูญเสียแบบจับต้องได้เท่านั้น แต่การที่คนๆ หนึ่งได้หายจากไปจากชีวิต ย่อมส่งผลกระทบทั้งในแง่ของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วย นั่นคือการสูญเสียชั้นที่สอง เป็นการสูญเสียในเชิงนามธรรมในแง่ของบทบาท และคุณค่าที่ผู้จากไปมีต่อคนรอบข้าง เช่น สูญเสียบทบาท สูญเสียที่พึ่ง สูญเสียผู้แบ่งปันความรู้สึก สูญเสียความสัมพันธ์ สูญเสียความมั่นคง

.

#ดูแลใจผู้สูญเสีย #สูญเสียไม่เสียศูนย์

ความสุขประเทศไทย