ดูแลใจผู้สูญเสีย, สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้

กิจกรรม “ศิลปะดูแลใจผู้สูญเสีย”

ชวนมาทำกิจกรรมศิลปะ รับรู้ความรู้สึก เชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายใน ให้สีสันได้ช่วยหล่อเลี้ยงเยียวยาดวงจิตในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้


หากคุณมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่ว่าจะด้วยโควิดหรือไม่ก็ตาม ให้ศิลปะได้ดูแลใจคุณ
ชวนมาทำกิจกรรมศิลปะร่วมกัน รับรู้ความรู้สึก เชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายใน ให้สีสันได้ช่วยหล่อเลี้ยงเยียวยาดวงจิตในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

.
จัดกิจกรรม วันที่ 12, 19, 23 ก.ย. 64 เวลา 14.00-15.30 น.

กิจกรรมแต่ละวันแยกกัน สามารถเลือกเข้าครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งก็ได้
จัดโดยกลุ่ม Art Goddess และเครือข่ายดูแลใจผู้สูญเสีย
สมัครร่วมกิจกรรม: คลิกที่นี่

.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : saranyasuktho
รายการอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานศิลปะในแต่ละครั้งจะอยู่ในใบสมัคร เนื่องจากอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง

.

#ดูแลใจผู้สูญเสีย #สูญเสียไม่เสียศูนย์

ความสุขประเทศไทย