ดูแลใจผู้สูญเสีย, เมื่อฉันสูญเสีย

3 สิ่งที่คุณสามารถทําได้เลย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

ในสถานการณ์ที่หลายสิ่งเกินควบคุม ก็มีบางอย่างที่คุณสามารถเตรียมตัวให้ตัวเองและคนที่คุณรักได้ทันที

ในสถานการณ์ที่หลายสิ่งเกินควบคุม ก็มีบางอย่างที่คุณสามารถเตรียมตัวให้ตัวเองและคนที่คุณรักได้ทันที

.

1.กำหนดตัวแทนหรือผู้สื่อสารเจตนาแทน สำหรับกรณีที่คุณเจ็บป่วยรุนแรงจนตัดสินใจเองไม่ได้ โดยต้องได้รับการยอมรับจากครอบครัว และพร้อมทำหน้าที่นี้อย่างเต็มใจ

2.พูดคุยเพื่อให้คนใกล้ตัวรับรู้ความต้องการ หรือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ หากเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

3.หากตั้งต้นไม่ถูก ไม่รู้จะจัดการอย่างไร สามารถใช้ “พินัยกรรมสุขภาพฉบับย่อ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด” ช่วยได้ ใช้เวลาไม่นานในการทำ เพียงหนึ่งหน้า A4 เท่านั้น

.

ข้อแนะนำ : ถ่ายเอกสาร ”พินัยกรรมสุขภาพฉบับย่อ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด” เก็บไว้กับตัวคุณเอง 1 ฉบับ และเก็บไว้ในแฟ้มประวัติเวชระเบียนในโรงพยาบาลที่คุณสังกัด อีก 1 ฉบับ

.

#ดูแลใจผู้สูญเสีย #สูญเสียไม่เสียศูนย์

ความสุขประเทศไทย