8 เส้นทางของความสุข

E-Book หนังสือ “ห้องเรียนเปลี่ยนโลก”

“วิชานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เรียน ชั้นเรียนนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแคบๆ เพียงแค่การเข้าใจและดูแลทรัพยากรธรรมชาติตามบทเรียนเท่านั้น แต่จะนำพาเขาไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนที่มีความสุขในตัวเอง สร้างความยั่งยืนให้แก่โลกและธรรมชาติ”

หนังสือ “ห้องเรียนเปลี่ยนโลก” บันทึกการเรียนรู้จากห้องเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดล้อม (Natural Resource & Environmental Management: NREM) ของ ดร.สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ

.

บอกพวกเราหน่อย อ่าน “หัองเรียนเปลี่ยนโลก” แล้วประทับใจตรงไหนบ้าง? ชวน 1) เขียนรีวิวลง facebook ตั้งเป็น public ใส่ hashtag #ความสุขประเทศไทย หรือ 2) เขียนรีวิวส่งมาทาง inbox เพจความสุขประเทศไทย // ขอบคุณครับ!

หนังสือ “ห้องเรียนเปลี่ยนโลก” ผลิตในโครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา: พัฒนาจิตเป็นวิถีชีวิต

โดย ธนาคารจิตอาสา และ สสส.

ความสุขประเทศไทย