ภูมิคุ้มใจ, สร้างภูมิคุ้มใจ

สนทนาประสาครอบครัว เริ่มคุยอย่างไรให้ได้ดูแลกัน [infographic]

โควิด-19 ทำให้เราเห็นชัดว่าบ้านและครอบครัวเป็นที่พักพิงใจที่มั่นคงที่สุด ในวันหยุดที่เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน จะดีแค่ไหนที่เราได้ใช้ช่วงเวลานี้

ชวนทุกคนมาเปิดวงสนทนาเพื่อ “ฟังใจ” คนในครอบครัว! เป็นที่พึ่งพิงของกันและกันในเวลาที่เครียด กังวลใจ หรือเบื่อหน่าย

.

ภูมิคุ้มใจเดอะซีรีย์ No.1 Relate ชีวิตวิถีใหม่จะแตกต่างไปจากเดิม เช่น เราไม่อาจใกล้ชิดกันได้เท่าเดิม ไม่อาจใช้เวลาร่วมกันได้นานเหมือนเช่นเคย แต่มีหลายวิธีที่อยากแนะนำที่จะช่วยสานความสัมพันธ์ได้

.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.happinessisthailand.com/2020/03/28/family-dialogue/ หลังทดลองทำแล้ว มาเล่าแบ่งปันผ่าน comment กัน ว่าดีหรือไม่ดียังไง
ขอขอบคุณ Creative Citizen สำหรับภาพประกอบ

.

#ภูมิคุ้มใจ #ความสุขประเทศไทย #หยุดเดินทางภายนอกย้อนกลับมาภายในใจ #สสส #COVID19 #ไทยรู้สู้โควิด

ความสุขประเทศไทย