โรคติดต่อที่เป็นแล้วมีความสุข

เคยมั้ยที่เวลาเราได้ยินเสียงหัวเราะของคนอื่น แล้วเราเผลอหัวเราะออกมา?

ยิ่งถ้าหัวเราะกันหลายๆ คน มันยิ่งทำให้เราหัวเราะตามออกมาได้ง่ายเข้าไปอีก

นั่นเพราะความเชื่อที่ว่าเสียง “หัวเราะ” เป็นอะไรที่ติดต่อจากคนสู่คนได้คือเรื่องจริง

และดูเหมือนวิทยาศาสตร์จะหาคำตอบให้เราได้แล้วล่ะ ว่าเป็นเพราะอะไร?

แต่ก่อนอื่นมาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ

จนทำให้เกิดการทำวิจัยเพื่อหาคำตอบเกิดขึ้น เพราะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในรถไฟที่ประเทศ Germany

และแพร่กระจายอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์

ซึ่งคำตอบที่เราเอามาฝากจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย College London

และ Imperial College พบว่าเสียงที่เปล่งออกมาจากความรู้สึกที่เป็นบวก

อย่างเสียงหัวเราะ และเสียงเฮเวลาได้รับชัยชนะ จะส่งผลให้อีกคนหนึ่งมีโอกาสทำตามสูงมาก

ซึ่งสมองส่วนที่ได้รับการกระตุ้นในเรื่องนี้ คือสมองส่วนที่สั่งการกล้ามเนื้อใบหน้าทำให้เรายิ้ม และหัวเราะนั่นเอง

เพราะฉะนั้น คำกล่าวที่ว่า ‘laugh and the whole world laughs with you’ หรือแปลว่า

หากเราหัวเราะ ทั้งโลกจะหัวเราะไปกับเรา ดูจะเป็นเรื่องจริง โดยนักวิจัยบอกว่า

เวลาที่เราคุยกับใครนั้น เราจะเปรียบเสมือนกระจกที่ส่งอีกฝ่ายที่คุยกับเรา

และเรามีแนวโน้มที่จะทำท่าทาง ใช้คำพูด เลียนแบบคนที่อยู่ตรงหน้า และนั่นรวมไปถึงการหัวเราะเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองของทีมงานนักวิจัยนั้น พบว่าภาวะการติดต่อแบบนี้จะพบได้

เฉพาะเสียงที่มาจากการแสดงอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกของมนุษย์เท่านั้น

ได้แก่ การหัวเราะ การแสดงความดีใจ โห่ร้อง ยินดีเป็นต้น

 

ที่มา

http://www.kiitdoo.com/%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0/

ความสุขประเทศไทย