8 เส้นทางของความสุข

ชายผู้สร้างสรรค์ไอเดีย “รองเท้าขยายได้ 5 ไซส์” เพื่อเปลี่ยนชีิวิตเด็กยากจน

Screen Shot 2015-04-19 at 6.30.02 PM

Kenton Lee ชายหนุ่มที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วโลก ด้วยการคิดไอเดียสุดสร้างสรรค์

ออกแบบรองเท้าที่ชื่อว่า “The Shoes That Grows” รองเท้าที่สามารถขยายขนาดได้ถึง 5 ไซส์

และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5 ปี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆยากจนในดินแดนที่แร้นแค้น

ซึ่งจากข้อมูลสำรวจพบว่า มีเด็กในถิ่นทุรกันดารกว่า 300,000,000 ล้านคนที่ไร้รองเท้าใส่

และเมื่อพวกเขาโตขึ้น ก็ยิ่งต้องเปลี่ยนรองเท้าใส่ แต่กลับไม่มีเงินซื้อ ทำให้พวกเขาต้องเดินเท้าเปล่าอย่างทุกข์ทรมานต่อไป

 

Screen Shot 2015-04-19 at 6.29.24 PM

Screen Shot 2015-04-19 at 6.29.34 PM
Screen Shot 2015-04-19 at 6.29.46 PM

credit : http://www.meekhao.com/news/create-great-shoe/

ความสุขประเทศไทย