เพื่อนภาคี SOUL CONNECT FEST


ขะไจ๋ KAJAI

เป็นกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบบริษัทจำกัด เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่อย่างมีความหมายและตายดี​ ขะไจ๋ทำงานผ่านการออกแบบสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มวัย การผลิตเนื้อหา การสร้างชุมชนกรุณา และการจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีความหลากหลายด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
“ขะไจ๋” เป็นคำในภาษาไทยภาคเหนือมีความหมายว่า “รีบ ๆ” “เร็ว ๆ” “ไว ๆ” ขะไจ๋เชื่อว่าการเตรียมตัวตายเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งในการขยายความรู้ ความเข้าใจ ให้กับคนในสังคม เพราะความตายเป็นสิ่งที่กำหนดเวลาไม่ได้ แต่ก่อนที่เราจะตายดีได้นั้น ต้องมาทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การอยู่ดี” ก่อน ผ่านการทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่หลากหลาย


SOMASPACE

กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการเข้าใจตัวเองในแนวทาง Movement-Based Expressive Arts


SineArts

ออกแบบและเผยแพร่การฝึกสมาธิและเจริญสติผ่านการระบายสีภาพ MANDALA โดยใช้สีน้ำ
และภาพ MANDALA เป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิให้ใจดจ่อตั้งมั่น และสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ข้างใน ทั้งความคิดและจิตใจ ในสถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกับสภาวะที่เกิดขึ้น ที่แต่ละคนที่เดินทางข้างในใจต่างได้พบประสบการณ์และเรียนรู้ด้วยตนเอง


Eyedropper Fill

อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ คือ นักออกแบบประสบการณ์ ที่ใช้ทักษะและความรู้ในงานออกแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้คนในสังคมมีความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย โดยงานของเราอยู่ในรูปแบบที่ยืดหยุ่น ไม่ตายตัว ไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์สารคดี นิทรรศการ ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ ฯลฯ


ไพรสาร

เป็นโครงการรวบรวมเสียงธรรมชาติจากพื้นที่บริสุทธิ์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ป่าดิบชื้นใต้สุดของประเทศ ไปจนถึงป่าดิบเขาบนยอดดอยหนาวเหน็บ ตั้งแต่แม่น้ำสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนนับล้าน ไปจนถึงเกาะกลางทะเลที่อยู่ห่างไกล นำกลับมา ตกแต่ง จัดวางเก็บไว้บนชั้นออนไลน์ เพื่อให้คนผ่านไปผ่านมาได้หยิบขึ้นมาฟัง ในความหวังว่าอยากให้คนฟังได้รู้สึกเหมือนได้ย้ายตัวเองจากที่ตรงนั้นเพื่อกลับไปสู่ธรรมชาติอันเป็นมารดาต้นกำเนิดได้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนในวันที่เราได้ออกไปในที่กว้าง และอยากให้คนฟัง ฟังแล้วออกไปเพื่อฟังเสียงท่ามกลางธรรมชาติบ้าง เพื่อรับรู้ว่าเขายังดำรงอยู่ร่วมโลกใบเดียวกับเรา


C3 Artistic Hub

คือกลุ่มศิลปินที่มาจากหลากหลาย กลุ่มสังคม เพศ อัตลักษณ์ สัญชาติ วัฒนธรรม ที่มารวมตัวกัน และ มีเครื่องมือ และ วิถีทางศิลปะที่หลากหลาย เช่น การเต้น อิมโพรไวเซขั่น เธียเตอร์ กวี สื่อ โดยเปิดกว้างมิติเควียร์ การตีความนามธรรม หรือ การแสดงแบบมีเนื้อหาเฉพาะ
กลุ่มเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อทำงานแสดงที่ท้าทายขอบเขต สร้างสรรค์มุมมอง ผ่านร่างกาย


Queer Riot

กลุ่มทำงานบนฐานเควียร์ เพศ จิตวิญญาน และ การเคลื่อนไหวอย่างเบิกบานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความธรรมทางเพศ และ ความเป็นธรรมทางสังคมกับกลุ่มผู้มีอัตลักษณ์ชายขอบ
Annmanee แอน มณีรัตน์ สิงหนาท ศิลปินนักออกแบบเสียงสำหรับการแสดงเล่นสด โดยใช้การเล่นกับเสียงสภาพแวดล้อม และสื่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ การใช้เครื่องเคาะจังหว่ะเพื่อเชื่อมโยงกับจิตวิญญาน กับ จักวาล และ โลกของความรู้สึกภายใน


friends & forest

Space & Community ท่ามกลางสวนป่าส่วนตัวที่ทุกคนสามารถมาจัดกิจกรรม ค้างคืน พักผ่อน ได้ทุกรูปแบบ 🙂


Sand Tray Play ก็ดี  Therapy ก็ได้

ครูฤทธิ์ให้บริการการเล่นในถาดทราย สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับการลองเล่นเปิดประสบการณ์ จนถึงระดับจริงจัง เข้มข้นอย่างการบำบัดในถาดทราย (Sand Tray Therapy) ผู้ใช้บริการวัยรุ่น-ผู้ใหญ่หลายคนชื่นชอบจนบอกต่อ เพราะเล่นแล้วรู้สึกอิสระเสรี ผ่อนคลาย ช่วยให้เรียบเรียงความคิด ความรู้สึกของตนเองได้ดี และอาจสะท้อนจิตใจในระดับไม่รู้ตัว ซึ่งช่วยเผยสาเหตุปัญหาแท้จริงได้ ผ่านของเล่นวัตถุสัญลักษณ์ ที่ถ่ายทอดภาพสัญลักษณ์จากสมองซีกขวา
ครูฤทธิ์ผ่านการอบรม Professional Certificate in Creative Arts Therapy มีความถนัดในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้ได้เอาใจออกมาเล่น แล้วเอาสิ่งที่เล่นกลับเข้าในใจ รวมถึงสืบหาปมค้างใจในถาดทราย พาผู้เล่นไปขุดค้นทางโบราณคดีในอาณาจักรใจ ปัจจุบันให้บริการอยู่ที่ย่านรามอินทรา กทม.


สวนลมหายใจอันสงัด ราชบุรี Garden of Tranquility Rachaburi

เป็นสวนธรรมชาติเรียบง่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ชีวิตองค์รวม พวกเราใช้ชีวิตแบบครอบครัว มีความสนใจในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนคือกระบวนการที่ทำงานไปข้างหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ในกระบวนการนี้พวกเราทำงานเพื่อพัฒนางานชุมชนและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ พวกเราทำงานกับกลุ่มคนหลากหลายที่มีความคิดและจุดมุ่งหมายเหมือนกัน ทำงานในประเด็นเรื่องการพัฒนาชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง การศึกษาแบบองค์รวม งานเครือข่ายอาสาสมัคร งานด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์วิทยาแนวลึก และการเรียนรู้จักตัวเองผ่านเครื่องมือจิตวิทยาตะวันตกเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายใน


วารีแห่งใจ (กระบวนทัศน์ใหม่)

ผู้ออกแบบและนำพากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ‘อ่านภาษาภาพ’ (ธาโรต์พุทธวิธี) เพื่อการรู้จัก เข้าใจตนเอง ผ่านเครื่องมืออย่างไพ่ธาโรต์ การ์ด ภาพวาด งานศิลปะ รวมถึงการนำเอาสรรพสิ่งรอบกายและธรรมชาติ เช่น กลิ่น เสียง หิน เพลง หนังสือ มาใช้สำหรับการรู้จัก เข้าใจตนเอง นำไปสู่การดูแลจิตใจ เพื่อให้ทุกชีวิตได้ก้าวสู่ความเรียบง่าย สงบ อยู่เย็นเป็นประโยชน์


Muchimore

ผู้ออกแบบกิจกรรมเพื่อการตระหนักรู้ความธรรมดาของชีวิต ผ่านการภาวนา การใคร่ครวญภายใน และการกลับสู่ความจริงแท้ของตนเอง


Nalinee & Michael

เส้นทางชามานิกบำบัดของนลินีและไมเคิลเริ่มที่ป่าแอมะซอนเมื่อหลายปีก่อน พวกเขาสานต่อความรู้และวิธีการบำบัดจิตใจด้วยยาคาคาวด้วยความเคารพต่อคำสอนของบรรพบุรุษและชนเผ่า ทั้งสองถักทอความรู้โบราณเข้ากับกระบวนทัศน์ใหม่รวมทั้งเสียงบำบัดที่ประสมไปด้วยกลองดิจจะรี้ดูฯลฯ เพื่อให้เราระลึกได้ถึงความสัมพันธ์ของจิตใจและธรรมชาติของตนและโลก


ความสุขประเทศไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save