คุณมีแนวโน้มเป็น นักวิทยาศาสตร์

ไม่เชื่ออะไรโดยง่าย แต่ให้ความสำคัญกับความรู้ การค้นคว้าทดลอง หาข้อเท็จจริง รอบรู้เฉลียวฉลาดมีเหตุผล ช่างคิด ช่างวิเคราะห์ ซ้ำยังจัดระเบียบความรู้ที่ตนเองประมวลได้อย่างเป็นระบบ และยังสามารถเลือกนำทฤษฎีต่าง ๆ มา ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของบุคคลผู้นี้ จงภาคภูมิใจเถิดหากได้เป็นเพื่อนของเขา เพราะนั่นเท่ากับว่า คน ๆ นั้นได้รับความไว้วางใจ และความศรัทธาที่สูงยิ่ง

เส้นทางความสุขที่เหมาะกับคุณ

การสัมผัสธรรมชาติ
ธรรมชาติมีทั้งความโอบอุ้ม ร่มเย็น และเป็นมิตร การได้ใกล้ชิดธรรมชาติช่วยให้เราได้ผ่อนคลาย เกิดความสงบ และยังสามารถช่วยให้เราได้ค้นพบสิ่งสำคัญบางอย่างในตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ศิลปะ
การทำงานศิลปะเป็นโอกาสแสดงมุมมอง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่อยู่ในโลกด้านในของเรา งานศิลปะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่เป็นเส้นทางที่พาให้เราได้รู้จักตัวเองในแง่มุมต่างๆ มากขึ้นด้วย

งานจิตอาสา
รากศัพท์ของคำว่าอาสา แปลว่า “ความหวัง” จิตอาสา คือ คนที่หวังจะเห็นสังคมดีขึ้น เช่น ปลูกป่า กิจกรรมเก็บขยะ และความหวังว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการเป็นครูอาสา เย็บถุงผ้าให้ผู้ป่วย พบงานอาสาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดได้ที่ ธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com

ส่งให้เพื่อน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!