คุณมีแนวโน้มเป็น ผู้เอาใจใส่

ใจดีมีเมตตา นุ่มนวลอบอุ่น เข้าอกเข้าใจผู้อื่น เพราะเป็นผู้มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบสูง จึงมักใส่ใจในความปรารถนาของผู้อื่นยิ่งกว่าความต้องการของตนเอง แต่ถึงกระนั้นเขาก็มีความสุขใจที่ได้บริการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

เส้นทางความสุขที่เหมาะกับคุณ

การสัมผัสธรรมชาติ
ธรรมชาติมีทั้งความโอบอุ้ม ร่มเย็น และเป็นมิตร การได้ใกล้ชิดธรรมชาติช่วยให้เราได้ผ่อนคลาย เกิดความสงบ และยังสามารถช่วยให้เราได้ค้นพบสิ่งสำคัญบางอย่างในตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ

การศึกษาเรียนรู้
การเรียนรู้คือการมีมุมมองที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความสุข ความท้าทาย ให้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ ที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเอง รู้จักคนอื่น และส่งเสริมให้เกิดศักยภาพใหม่ๆ ในตัวเราได้

งานจิตอาสา
รากศัพท์ของคำว่าอาสา แปลว่า “ความหวัง” จิตอาสา คือ คนที่หวังจะเห็นสังคมดีขึ้น เช่น ปลูกป่า กิจกรรมเก็บขยะ และความหวังว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการเป็นครูอาสา เย็บถุงผ้าให้ผู้ป่วย พบงานอาสาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดได้ที่ ธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com

ส่งให้เพื่อน

ความสุขประเทศไทย