คุณมีแนวโน้มเป็น นักอุดมคติ

“อุดมการณ์คงเกิดมาพร้อมกับเขา” นั่นคือสรรพเสียงที่ผู้อื่นมีต่อบุคคลผู้นี้ ดูเหมือนเป็นแค่คนหัวแข็ง อัตตาสูงทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ยอมให้ใครมาเห็นแย้งความเชื่อหรือค่านิยมของตนเอง ทั้งที่จริง ๆ แล้ว บรรดาหลักการหรืออุดมคติของเขาคือการมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ในขณะเดียวกัน เขานั้นพร้อมจะรับฟัง ทั้งยังพร้อมจะปรับความคิด ความเชื่อ อย่างยืดหยุ่นและมีเหตุมีผล

เส้นทางความสุขที่เหมาะกับคุณ

งานจิตอาสา
รากศัพท์ของคำว่าอาสา แปลว่า “ความหวัง” จิตอาสา คือ คนที่หวังจะเห็นสังคมดีขึ้น เช่น ปลูกป่า กิจกรรมเก็บขยะ และความหวังว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการเป็นครูอาสา เย็บถุงผ้าให้ผู้ป่วย พบงานอาสาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดได้ที่ ธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com

การเคลื่อนไหวร่างกาย
เมื่อเราได้ลองเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง โยคะ ฯลฯ ธรรมชาติจะพาเราไปอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด เราจะค้นพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ พบความสุขในมิติที่ยั่งยืน ซึ่งหาไม่ได้จากการได้ฟังหรือแค่อ่านหนังสือ แต่จะพบเมื่อได้ทำด้วยตัวเอง

การศึกษาเรียนรู้
การเรียนรู้คือการมีมุมมองที่จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความสุข ความท้าทาย ให้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ ที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเอง รู้จักคนอื่น และส่งเสริมให้เกิดศักยภาพใหม่ๆ ในตัวเราได้

ส่งให้เพื่อน

ความสุขประเทศไทย