คุณมีแนวโน้มเป็น ผู้คุ้มครองให้ปลอดภัย

ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่ชอบเรื่องพาฝัน ไม่นิยมเรื่องนามธรรมหรือทฤษฎีล่องลอยใด ๆ แต่เป็นคนอยู่ในโลกแห่งความจริงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีที่มาที่ไป หนำซ้ำยังเป็นคนขยันขันแข็งเรี่ยวแรงดี ชื่นชอบกีฬาและกิจกรรมการออกกำลังกายต่าง ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังใฝ่ใจในจารีตประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อ ด้วยความสุขสงบและปลอดภัย

เส้นทางความสุขที่เหมาะกับคุณ

การเคลื่อนไหวร่างกาย
เมื่อเราได้ลองเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง โยคะ ฯลฯ ธรรมชาติจะพาเราไปอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด เราจะค้นพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ พบความสุขในมิติที่ยั่งยืน ซึ่งหาไม่ได้จากการได้ฟังหรือแค่อ่านหนังสือ แต่จะพบเมื่อได้ทำด้วยตัวเอง

งานจิตอาสา
รากศัพท์ของคำว่าอาสา แปลว่า “ความหวัง” จิตอาสา คือ คนที่หวังจะเห็นสังคมดีขึ้น เช่น ปลูกป่า กิจกรรมเก็บขยะ และความหวังว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการเป็นครูอาสา เย็บถุงผ้าให้ผู้ป่วย พบงานอาสาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดได้ที่ ธนาคารจิตอาสา JitArsaBank.com

การภาวนา
ในอดีตการภาวนาอาจรู้จักกันเฉพาะการสวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่ปัจจุบันการภาวนามีรูปแบบที่หลากหลายที่ร่วมยุคร่วมสมัย อย่างเช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย ยิงธนู จัดดอกไม้ การอยู่ในธรรมชาติ และกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย

ส่งให้เพื่อน

ความสุขประเทศไทย