คุณคือผู้คุ้มครองให้ปลอดภัย

คุณคือคุ้มครองให้ปลอดภัย

 

ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่ชอบเรื่องพาฝัน ไม่นิยมเรื่องนามธรรมหรือทฤษฎีล่องลอยใด ๆ แต่เป็นคนอยู่ในโลกแห่งความจริงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีที่มาที่ไป หนำซ้ำยังเป็นคนขยันขันแข็งเรี่ยวแรงดี ชื่นชอบกีฬาและกิจกรรมการออกกำลังกายต่าง ๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังใฝ่ใจในจารีตประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อ ด้วยความสุขสงบและปลอดภัย

กิจกรรมพัฒนาตนเองที่แนะนำ : ฝึกปฏิสัมพันธ์

การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ช่วยดึงพลังแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในตัวคุณให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น

 

 

 

ทำงานอาสาสมัคร

งานอาสาสมัคร ทำให้เราเข้าใจคนอื่น และมีชีวิตที่มีคุณค่า

 

 

 

สัมผัสธรรมชาติ

ธรรมชาติทำให้เราละเอียดอ่อนและเรียบง่าย

 

 

 

ภาวนา

กิจกรรมภาวนาช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่าง ๆ

 

 

 

เคลื่อนไหวกายใจ

หนทางการปฏิบัติที่เหมาะกับคนชอบใช้ร่างกาย

 

 
 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมีสีสัน

 

 

 

เรียนรู้สิ่งใหม่

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เราเป็นคนที่พร้อมอยู่เสมอ

 

 

 

ทำงานอย่างเป็นสุข

ฝึกสติกับการทำงาน วิธีง่าย ๆ ที่เหมาะกับบุคลิกของเรา

 

คุณจะบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้น เมื่อจัดสรรเวลา ให้ได้ฟังเสียงจากภายใน ^_^
แล้วเพื่อนๆ ของคุณล่ะ เป็นคนแบบไหนกันน้อ ?

 
ความสุขประเทศไทย