คำถามถึงความสุข

Q : หากงานที่ทำอยู่ยังไม่ใช่คำตอบ ส่วนงานที่อยากลองทำนั้น ส่วนใหญ่รับที่จบตรง ตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะไปฝึกงานก่อนดีไหมครับ

A : ฝึกงานที่เราอยากทำ ดีมากเลยครับเพราะเราไม่ได้จบตรงการฝึกงานเป็นการเรียนจากประสปการณ์จริง

ถ้าเราขยันอดทนมากพอจนบริษัทนั้นๆเห็นความสามารถและความมุ่งมั่นน้องอาจได้งานประจำต่อเลยด้วยซ้ำ

เพราะสุดท้ายบริษัทต้องการคนทำงานได้จริงไม่ใช่แค่ใบปริญญาหรือถ้าไม่ได้งานในครั้งนี้

ก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์เพื่อไปสมัครที่อื่นทุกวันที่ไปฝึกงาน คือไปด้วยความกระหายความรู้

ในช่วงนี้ความรู้และประสบการณ์ทำงานคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เงิน

ความสุขประเทศไทย