คำถามถึงความสุข

Q: คนเราจะพบกับความสุขแล้วก็พบความทุกข์มาพร้อมเสมอ วางใจอย่างไรให้ไม่คล้อยไปกับสิ่งนั้นๆคะ

A: เวลามีความสุขควรหมั่นเตือนใจเสมอว่ามันไม่เที่ยง

ไม่นานก็จะดับไป  หรือไม่ก็มีสติรู้ว่าใจกำลังเป็นสุข อย่าปล่อยใจ

ให้เคลิ้มกับมัน เมื่อความสุขเลือนหายไป จะได้ไม่เป็นทุกข์

ความสุขประเทศไทย