คำถามถึงความสุข

Q: ทำไม ตอนที่เราไม่มีแฟนถึงอยากมีแฟน แต่พอมีแฟนแล้วกลับไม่มีความสุข

Q: ทำไม ตอนที่เราไม่มีแฟนถึงอยากมีแฟน แต่พอมีแฟนแล้วกลับไม่มีความสุข

A: ตอนไม่มีแฟนก็อยากมี คงเป็นเพราะความเหงาน่ะครับ สัญชาตญาณมนุษย์ก็คงทำให้อยากมีคู่เป็นธรรมชาติ แต่การที่บอกว่ามีคู่แล้วไม่มีความสุข อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับ เพราะความรัก ให้ได้ทั้งสุขและทุกข์ คนไม่มีความรักก็มีทั้งสุขและทุกข์ มองคนรอบตัวเราก็ได้ครับ สุดท้าย ทุกข์เกิดที่ใจเราครับ อยากดับทุกข์ก็แก้ที่ใจเรา

 

ความสุขประเทศไทย