เด็กน้อยจากเซียร่าลีโอน ไม่มีข้าวกิน แต่ก็ยังแบ่งอมยิ้มให้ตากล้อง

เด็กน้อยคนนี้ไม่มีเสื้อผ้า ขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารที่จะประทังชีวิต

แต่เขาก็ยังแบ่งอมยิ้มให้กับตากล้อง

บางที รวย หรือ จน ไม่ได้ดูที่สิ่งของที่เรามี แต่ดูที่ข้างใน

Photo Credit: Emil Leonardi – Sierra Leone, 2010

ความสุขประเทศไทย