คำถามถึงความสุข

Q: เค้าบอกว่าให้หยุดคิด แล้วอยู่กับปัจจุบัน ถึงจะไม่ทุกข์ แล้วถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา ต้องจัดการกับความทุกข์ยังไง

Q: เค้าบอกว่าให้หยุดคิด แล้วอยู่กับปัจจุบัน ถึงจะไม่ทุกข์ แล้วถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา ต้องจัดการกับความทุกข์ยังไง

A: อยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้หมายถึงการหยุดคิด  แต่หมายถึงการใส่ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในขณะนั้นเช่น  ขณะนั่งสมาธิตามลมหายใจ ก็น้อมใจมาอยู่กับลมหายใจ  หากใจเผลอคิดไป รู้ตัวเมื่อใด ก็ดึงใจกลับมาอยู่กับลมหายใจ  เวลากินข้าว อาบน้ำ ซักผ้า ก็เช่นเดียวกัน  ใจก็อยู่กับกิจดังกล่าว ไม่เผลอคิดนั่นคิดนี่  แต่หากทำงานที่ต้องใช้ความคิด  ก็ควรจดจ่อใส่ใจอยู่กับเรื่องนั้น  ไม่วอกแวกไปคิดถึงเรื่องอื่น หรือคิดวกวนไม่เลิก

สรุปก็คือ หากกิจที่กำลังทำอยู่ ไม่ใช่กิจที่ต้องใช้ความคิด  ก็ควรวางความคิดลงก่อน  แต่ถ้าเป็นกิจที่ต้องใช้ความคิด ก็ควรคิดอย่างมีทิศทางโดยมีสติเป็นตัวกำกับ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!