คำถามถึงความสุข

Q: เค้าบอกว่าให้หยุดคิด แล้วอยู่กับปัจจุบัน ถึงจะไม่ทุกข์ แล้วถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา ต้องจัดการกับความทุกข์ยังไง

Q: เค้าบอกว่าให้หยุดคิด แล้วอยู่กับปัจจุบัน ถึงจะไม่ทุกข์ แล้วถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา ต้องจัดการกับความทุกข์ยังไง

A: อยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้หมายถึงการหยุดคิด  แต่หมายถึงการใส่ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในขณะนั้นเช่น  ขณะนั่งสมาธิตามลมหายใจ ก็น้อมใจมาอยู่กับลมหายใจ  หากใจเผลอคิดไป รู้ตัวเมื่อใด ก็ดึงใจกลับมาอยู่กับลมหายใจ  เวลากินข้าว อาบน้ำ ซักผ้า ก็เช่นเดียวกัน  ใจก็อยู่กับกิจดังกล่าว ไม่เผลอคิดนั่นคิดนี่  แต่หากทำงานที่ต้องใช้ความคิด  ก็ควรจดจ่อใส่ใจอยู่กับเรื่องนั้น  ไม่วอกแวกไปคิดถึงเรื่องอื่น หรือคิดวกวนไม่เลิก

สรุปก็คือ หากกิจที่กำลังทำอยู่ ไม่ใช่กิจที่ต้องใช้ความคิด  ก็ควรวางความคิดลงก่อน  แต่ถ้าเป็นกิจที่ต้องใช้ความคิด ก็ควรคิดอย่างมีทิศทางโดยมีสติเป็นตัวกำกับ

ความสุขประเทศไทย