คำถามถึงความสุข

Q: เป็นคนชอบอยู่เฉยๆ แต่ก็ถูกหาว่าขี้เกียจไม่มีความฝัน ไม่มีเป้าหมาย ถูกมองว่าแปลก พอพยายามขยัน แต่ก็ไม่มีความสุขเลย ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

Q: เป็นคนชอบอยู่เฉยๆ แต่ก็ถูกหาว่าขี้เกียจไม่มีความฝัน ไม่มีเป้าหมาย ถูกมองว่าแปลก พอพยายามขยัน แต่ก็ไม่มีความสุขเลย ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

A: การอาศัยอยู่ในโลกของสัตว์สังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเลี่ยงไม่พ้น เราไม่ไปหาเขาเขาก็มาหาเรา

แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปแบกความเชื่อความคิดของคนอื่นไปเสียทุกอย่าง เรารับผิดชอบต่อชีวิตของเราเอง สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เราคิด เราเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นถ้าชอบอยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปแบกโลกของคนอื่นที่เห็นว่าการอยู่เฉยๆคือขี้เกียจ ไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายเพราะแต่ละคนมีชีวิตของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะปฏิเสธความคิดเห็นของคนอื่นที่เกี่ยวกับตัวเรา หรือโกรธว่าเขามาจุ้นจ้านเรื่องส่วนตัวของเรา ลองวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ก่อนว่าการเป็นตัวเราเองในเวลานี้ มีข้อเสียดังที่คนอื่นมองหรือไม่ เป็นไปได้ไหมว่าเราอยู่ใกล้ตัวเองมากจนมองเห็นตัวเองไม่ชัด เหมือนเราเห็นโลกแต่ไม่เห็นขนตาตัวเอง

ถ้าพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันเป็นจริง ก็ลองพิจารณาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ถ้ามันไม่จริงซึ่งอาจเป็นเพราะคนอื่นมองเราไม่ชัด หรือมีอคติ หรือเป็นความเห็นอัตวิสัย ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

อย่างไรก็ตาม ชีวิตคนเราสั้น มาอยู่ในโลกนี้ชั่วครู่เท่านั้น ดังนั้นว่างๆก็ควรควรตรึกตรองคุยกับตัวเอง ถามตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราสามารถพัฒนาตัวเองไปจากจุดเดิมได้หรือไม่ บางทีเราอาจเห็นคุณค่าของความขยันขึ้นมาก็ได้ หรืออาจแน่ใจกว่าเดิมว่าอยู่เฉยๆดีแล้ว

วินทร์ เลียววาริณ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!