การให้ความกรุณาแก่ตัวเอง

การให้ความกรุณาแก่ตนเองอย่างมีสติ (Mindful Self-Compassion; MSC) การให้ความกรุณาแก่ตนเองอย่างรู้ตัว หรือบางครั้งเรียกว่าการให้ความกรุณาแก่ตนเองอย่างมีสติ พัฒนาขึ้นโดย ดร. คริสติน เนฟฟ์ (Kristin Neff) อาศัยองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1.ความรู้ตัวหรือสติ (Mindfulness) พื้นฐานสำคัญคือการสัมผัสกับปัจจุบันขณะ ขณะนี้ฉันรู้สึกอะไร ฉันเป็นอย่างไร … Continue reading การให้ความกรุณาแก่ตัวเอง