บทความรายเดือน:

(ปิดลงทะเบียน)วงสนทนา “พบเพื่อนใจ” ครั้งที่ 5

พื้นที่ที่ทุกคนจะได้กลับมาดูแล รับฟัง ร่วมทบทวน สำรวจตนเอง และเรียนรู้แนวทางในการวิเคราะห์ สำรวจ พัฒนาการฝึกฝนตนเองในเบื้องต้นผ่านการ์ดเพื่อนใจ

อ่านต่อ...

โควิดอยู่หรือไป ใจก็มีสติ ข้อธรรมชวนคิดเพื่อชีวิตที่ต้องไปต่อ จากพระไพศาล วิสาโล

สรุปใจความสำคัญจากการฟังธรรม เรื่อง “โควิดอยู่หรือไป ใจก็มีสติ” แสดงโดย…พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เรียบเรียงโดยพระครูสันติธรรมรังษี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔)

อ่านต่อ...