บทความรายเดือน:

การหายใจ (ปราณายามะ) : เพื่อพลังชีวิตทั้งกายและใจ

“การหายใจ” คือ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต การหายใจของคนเราโดยทั่วไปมักเป็นไปตามระบบอัตโนมัติของร่างกาย ที่บางครั้งราบรื่น บางครั้งติดขัด บางครั้งถึงกับสะดุดหยุดลง เช่นในยามที่ตื่นเต้น ตกใจ หรือช็อค ใน 1 นาที คนเราจะหายใจราว 15 ครั้ง (21,600 ครั้ง ใน 1 วัน) ลมหายใจจะนำก๊าซออกซิเจน ไปเผาผลาญกับกลูโคสในระดับเซลล์ทำให้ เกิดพลังงานแก่กล้ามเนื้อ อวัยวะ และสมอง ลมหายใจส่งผลต่อการกระทำทุกอย่างของคนเรา อ่านต่อ...

Body Scan : เพื่อชีวิตที่เบากายเบาใจและปิติสุข

Body Scan คือ การเยียวยาร่างกายและจิตใจ ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ โดยการส่งจิตไปยังร่างกายเพื่อผ่อนคลายความกังวลกลัวหรือความเครียดจากสารพัดสาเหตุ ครั้นได้คลี่คลายทั้งกายและใจเท่ากับการได้พักผ่อนในระดับลึก จิตใจก็จะสงบสบาย ความทุกข์ความปวดสารพันก็จะบรรเทาเบาบางลง คุณหมอโรจน์ (นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ จากโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก) ได้เล่าว่า

เคยดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายซึ่งเผชิญความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส แม้ได้รับมอร์ฟีนระงับปวดในปริมาณที่สูงมากแล้ว แต่ความเจ็บปวดดูเหมือนจะไม่ทุเลาลง เลยชวนให้ลองทำ Body Scan ดู เมื่อทำได้ ๒-๓ ครั้ง คนไข้จะรู้สึกสงบ สบาย หายกระสับกระส่าย สามารถลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวดลงมาก และนอนหลับได้ทั้งคืน
อ่านต่อ...

สมถะภาวนาและวิปัสสนา

ภาวนา แปลว่า การเจริญ การอบรม การทำให้มีให้เป็นขึ้น หมายถึง การทำจิตใจให้สงบและทำปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตไปตามแบบที่ท่านกำหนดไว้ ซึ่งเรียกชื่อไปต่างๆ เช่น การบำเพ็ญกรรมฐาน การทำสมาธิ การเจริญภาวนา การเจริญจิตภาวนา ภาวนา ในทางปฏิบัติท่านแบ่งไว้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ 1.สมถะภาวนา การอบรมจิตใจให้สงบ ซึ่งได้แก่สมถกรรมฐานนั่นเอง เรียกว่า จิตภาวนา ก็ได้ 2.วิปัสสนาภาวนา การอบรมปัญญาให้เกิด ซึ่งได้แก่วิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง เรียกว่า ปัญญาภาวนา ก็ได้ ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ภาวนามัย คือบุญที่เกิดจากการภาวนา - จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมืองไทยเมืองพุทธอย่างบ้านเรานั้น การอบรมสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนามีอยู่หลายแห่งที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจและมีคุณค่าอเนกอนันต์ แต่จะขอยกตัวอย่างสัก 1 แห่งซึ่งค่อนข้างอยู่ในกระแสเป็นที่รู้จักของคนหนุ่มคนสาวในยุคนี้ คือ “โกเอ็นก้า” อ่านต่อ...

สมาธิการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต : สมาธิเพื่อการตื่นรู้อันผ่องพิสุทธิ์

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 6 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสมาธิโลก” นับได้ว่าการทำสมาธิ (Meditation) เป็นภูมิปัญญาของชาวพุทธซึ่งเผยแผ่ไปทั่วโลกได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง โดยชาวอเมริกันและผู้คนภาคพื้นทางยุโรปให้ความนิยมยิ่งขึ้นทุกขณะ หลังจากที่พบว่า ช่วยแก้ปัญหาความเครียด อาการนอนไม่หลับ ลดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ลงอย่างน่าอัศจรรย์ อ่านต่อ...

การสวดมนต์ภาวนา : หนทางแห่งการเข้าถึงพระนิพพาน

ครั้งพุทธกาล ก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระอานนท์ได้ทูลถามว่าผู้ใดจะเป็นตัวแทนหลังจากทรงปรินิพพานแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า "...ธรรม... หรือสิ่งที่เราได้สอนไว้ จะเป็นตัวแทนของเรา" แล้วยังได้ตรัส แก่พระวักกลิอีกว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา" “การสวดมนต์ภาวนา” จึงนับว่าได้กุศลขั้นสูงอย่างยิ่ง เนื่องจาก ได้อ่าน ท่องและศึกษาธรรมจากพระองค์และพระอริยะสาวก ฉะนั้น การสวดมนต์โดยใช้พระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนจนเป็นเหตุทำให้เกิดพระพุทธศาสนาาขึ้นมา เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขึ้นมา ก็เนื่องจากพระสูตรสำคัญดังต่อไปนี้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตยปริยายสูตร, มหาสติปัฏฐานสูตร, ธัมมนิยามสูตร เป็นต้น จึงเป็นการสวดมนต์ภาวนาที่มีอานิสงส์ มีบุญขั้นสูง เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนา เรียกว่า "ภาวนามัย" อ่านต่อ...

นิเวศภาวนา : สู่การเดินทางแห่งจิตวิญญาณ

ท่ามกลางป่าคอนกรีตที่แวดล้อมด้วยเทคโนโลยี่ล้ำสมัย และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสารพัด แต่ความจริงก็คือ หลายต่อหลายชีวิตตกอยู่ในความว่างเปล่า เหงาเศร้า ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่า ไร้จุดหมาย ไร้แรงบันดาลใจ พวกเราเสพสิ่งเร้าต่างๆทางการบันเทิงเริงรมย์ เพื่อชดเชยความเครียดความเซ็งอย่างสิ้นหวัง ทั้งๆที่การมีชีวิตอย่างมีคุณค่าคือสิ่งสุดปรารถนาระดับจิตวิญาณ (Soul) บิล พล็อตคิน (Bill Plotkin) นักจิตวิทยาเชิงธรรมชาติ ได้กล่าวว่า

ความทุกข์ของผู้ทุกข์มักมีเหตุจากชีวิตที่ห่างหายจากธรรมชาติ ธรรมชาติคือความปรารถนาทางจิตวิญญาณมนุษย์ การทำจิตบำบัดที่ยังรักษากันในที่รโหฐาน ไม่อาจจะสนองตอบความกระหายทางจิตวิญญาณแห่งการออกสู่ผืนป่า ภูเขาลำเนาไพร กระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ทางเดินอันเลาะเลี้ยววกวนในป่าใหญ่ และสัตว์ป่าที่ไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมได้
ผู้ที่ได้เคยออกสู่ผืนป่า จะรู้สึกได้ว่าป่ามีพลังการเยียวยาสูงอย่างน่าอัศจรรย์ ดังมีมนต์ขลังดึงดูดให้เราออกแสวงหา อ่านต่อ...

พิจารณาความตาย : ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรู้

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่ม คนแก่, ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิต, ทั้งที่มั่งมี และยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึง ในเบื้องหน้า. เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งที่สุกแล้ว และยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉันนั้น - มหาปรินิพพานสูตร มหา ที่ ๑๐ / ๑๓๙ / ๑๐๖
ความตาย คือ...นิรันดร์ นี่คือสิ่งที่ทุกคนจำต้องตระหนักไว้เสมอ แม้ผู้คนมากมายไม่อยากเผชิญ พูดถึง แม้แต่จะคิดถึง แต่ทุกชีวิตก็หนีความตายไปไม่พ้น ดังนั้นการพิจารณาความตายด้วยความสงบสุขุมจึงน่าจะมีคุณค่าสำหรับชีวิตที่ยังอยู่ อ่านต่อ...

พัฒนาภาวะผู้นำ : เพื่อโลกสู่สันติสุข

โลกก้าวสู่ยุคซึ่งมากด้วยคนหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันจะเป็นผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ นั่นหมายถึงพวกเขาปรารถนาที่จะบ่มเพาะตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักแห่งความยุติธรรม ต้องการขัดเกลาตนเพื่อให้รู้เท่าทันสังคม เข้าใจผู้อื่นและตนเองอย่างลึกซึ้ง หนุ่มสาวผู้มากด้วยคุณภาพเหล่านี้ ล้วนใฝ่ฝันถึงสังคมที่เปี่ยมด้วยความสันติสุขและสงบร่มเย็น อ่านต่อ...

New Heart New World : หัวใจตื่นรู้

ความอยู่รอด ความรัก ความสำเร็จ ชื่อเสียง เงินทอง อำนาจ ฯลฯ ... ล้วนคือสิ่งที่ปุถุชนต่างดิ้นรนไขว่คว้า ประหนึ่งว่าเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดของมนุษยชาติ ทั้งๆที่แท้แล้วเมื่อได้มามากมายเพียงใด คนเราก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยสุดสิ้นการดิ้นรนแสวงหา หนำซ้ำยังเพิ่มความเครียดความทุกข์ให้แก่นเองอย่างสุดบรรยาย นั่นยังมิต้องพูดถึงระหว่างทางของการไขว่คว้าที่ต้องเผชิญฯกับการยื้อแย่งกันอย่างโหดร้ายและระทมทุกข์สารพัด ทั้งปวงนี้มิใช่เป็นเพียงปัญหาระดับปัจเจกเท่านั้น แต่มันถึงกับนำวิกฤตมาสู่มวลมนุษย์อย่างคาดไม่ถึง ! ดังนั้น ก่อนที่หายนะจะมาเยือน มนุษย์ต้องตื่นรู้จากการหลับใหลที่เคยเป็นมาอย่างยาวนาน จะต้องตื่นอย่างรู้เท่าทันว่า สรรรพสิ่งทั้งปวงล้วนโยงใยกันอย่างลึกซึ้ง ตื่นเพื่อรับรู้ถึงชีวิตใหม่ มีหัวใจดวงใหม่   นั่นคือ “หัวใจตื่นรู้” ที่ มีอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นและมีความสุขแท้ อ่านต่อ...

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา

มหาวิทยาลัยนาโรปะ (มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1947 โดยผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบต นามว่าเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช เป็นแหล่งที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องจิตปัญญาศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งนี้โดดเด่นในด้านการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย เคารพต่อเพื่อนมนุษย์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง การสืบค้นสำรวจภายในตนเอง เพื่อนำสู่การหยั่งรู้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาที่ใช้แนวคิดจิตปัญญาในการจัดการเรียนการสอนยังมีที่ California Institute of Integral Studies (CIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา Buddhist Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน และ Sathya Institute of Higher Learning ประเทศอินเดีย อ่านต่อ...

ง่ายงามในความธรรมดา : ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ความปรารถนาอย่างยิ่งอีกสิ่งของปุถุชนก็คือ ความแน่นอนมั่นคง ทั้งๆที่โดยสัจจะแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ หนำซ้ำความอยากดังกล่าวยังนำทุกข์มาให้อย่างจีรัง ! ฉะนั้น มนุษย์จึงควรตั้งคำถามกับตนเองว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตนั้น เขาควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร ? เมื่อในโลกแห่งความจริงนั้นฝันของเราไม่มีทางเป็นจริงได้ทุกอย่าง จึงควรหาหนทางผ่อนคลายความทุกข์ไว้ล่วงหน้า และหาคำตอบให้แก่ตนเอง ท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิต โดยยังคงมีกำลังใจ และสนุกกับการเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิต อ่านต่อ...

NLP : เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน

การดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต มาจากความรู้สึกผิด ลงโทษตัวเอง โดยไม่รู้ตัว - ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง
โลกของเราใบนี้ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่จมอยู่กับความทุกข์โศก กังวลกลัว ยังตกอยู่ในบ่วงของความรู้สึกผิดอยู่แทบทุกขณะจิต เหล่านี้ล้วนกลายเป็นอุปสรรคอันสำคัญในชีวิต ยังผลให้ผู้นั้นดำเนินกิจวัตรไปอย่างไร้สุข และไม่ประสบความสำเร็จแทบทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการเรียน เพื่อนฝูง ความรัก การทำงาน กระทั่งกลืนกินทุกวันเวลาในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro-Linguistic Programing (การป้อนข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์เข้าไปสู่จิตใต้สำนึก) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การจัดพฤติกรรมของสมองและจิตใต้สำนึก (Neuro) โดยใช้ชุดภาษาพูดและทางกาย (Linguistic) และ เพื่อช่วยให้บุคคลแปลความสิ่งที่มากระทบใหม่ แล้วตอบสนองเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์กับชีวิต (Programming) อ่านต่อ...

การปฏิบัติทองเลน (Tonglen) : รับทุกข์-ส่งสุขด้วยรักและเมตตา

“ส่งจิตให้ผู้อื่นมีความสุข และตั้งจิตให้ตนเองพ้นทุกข์” นั่นคือวิธีคิดที่มีมาแต่ดั้งเดิม แต่หลายท่านอาจถึงกับตะลึง เมื่อทราบว่า มรรควิธีแห่ง “ทองเลน” (Tonglen Tib. གཏོང་ལེན་) นอกจากเผื่อแผ่ความสุขให้ผู้อื่น(Tong) ยังยินดีที่จะรับทุกข์รับโศกจากผู้อื่นมาสู่ตนเองอีกด้วย(Len) อ่านต่อ...

นพลักษณ์ : ศาสตร์ระดับจิตวิญญาณ

“นพลักษณ์” (Enneagram) คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับจิตวิญญาณ อดีตกาลนานโพ้นกว่า 2 พันปี เมื่อครั้งที่นักบวชซูฟี (นิกายหนึ่งในศาสนาอิสลาม) ได้ตั้งปุจฉาว่า เหถุใดแม้นักปฏิบัติธรรมก็ยังมีปัญหาบาดหมางกัน นั่นนำมาซึ่งการค้นคว้าแสวงหา กระทั่งค้นพบสัจจธรรมแห่งการมองเข้าไปในตน มิใช่มุ่งจะอยากเปลี่ยนแปลงหรือเพ่งโทษผู้อื่น แต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณซึ่งยึดโยงกับความสุขความทุกข์ อ่านต่อ...

เครือข่ายจิตอาสา Volunteerspirit : สร้างสังคมและตนเองให้เติบโตและเป็นสุข

มหันตภัยสึนามิเมื่อปลายปี พ.ศ.2547 นำความวิปโยคใหญ่หลวงมาสู่หลายประเทศในแถบเอเชีย (รวมทั้งประเทศไทย) แต่ ท่ามกลางความสูญเสียเศร้าโศกกันเกินบรรยายนั้น ได้ก่อให้เกิด “อาสาสมัคร” จากหลายชาติหลายภาษาผู้เข้าร่วมเป็นพลังกายใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก แล้วต่อมายังได้เชื่อมโยงติดต่อกันเป็นเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ...

การสื่อสารอย่างสันติ : นำสู่กัลยาณมิตร

ที่ใดมีคนมากกว่า 1 คนขึ้นไปย่อมยากที่จะไม่มีความขัดแย้ง คำถามจึงไม่ใช่จะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความขัดแย้งใดๆเลย แต่ปัญหาคือ จะบริหารจัดการกับความขัดแย้งอย่างไรจึงจะสร้างสรรค์สันติและก่อเกิดเป็นกัลยาณมิตร ความมีเมตตา มีสัมมาทิฐิ ย่อมนำมาซึ่งสติและมีใจที่เป็นกลาง คลายความยึดมั่นถือมั่นและเข้าใจผู้อื่นอย่างกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้ความขัดแย้งไม่ใช่ความน่ากลัว แต่หาก ปฎิสัมพันธ์ของคู่กรณีอัดแน่นไปด้วยอคติ และทิฐินั่นก็ย่อมทำให้ความขุ่นเคืองชิงชัง ความรุนแรงขยายยิ่งขึ้นอย่างยากจะเยียวยา ความขัดแย้งตั้งแต่ระดับ คู่รัก ครอบครัว กระทั่งประเทศชาติ หากไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็ย่อมแผ่ขยายลุกลามบานปลายไปอย่างน่ากลัว อ่านต่อ...

ฝึกทักษะการจับประเด็น … เพื่อชีวิตที่ไม่หลงทาง

แม้มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกที่ฉลาดล้ำลึกที่สุด แต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์มีข้อจำกัดในหลายๆประการ เช่น มีความทรงจำที่จำกัด จึงไม่สามารถจำทุกถ้อยกระบวนความในแต่ละวันได้หมด มีความอดทนที่จำกัดจึงมักจะไม่ทนพอที่จะฟังใครพูดอะไรที่ยาวๆนานๆ หรือการพูดจาที่ซ้ำซากวกวน มีเวลาที่จำกัด จึงไม่อาจจะนั่งคุยหรือเสวนากับใครได้นานเป็นวันๆ ได้ อ่านต่อ...

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม : สะพานสายรุ้งแห่งสันติภาพ

หากสังคมใดมีความเป็นธรรม สังคมนั้นย่อมมีสันติภาพ และเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกันได้ นี่คือหลักการของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ซึ่งเชื่อว่า สำนึกแห่งจิตอาสานั้นเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้ หากมาเรียนรู้กระบวนการทำงานของอาสาสมัคร เพราะจะก่อให้เกิดจิตสำนึกของการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมด้วยจิตที่เมตตากรุณา พร้อมกันกับจะได้ตรวจทานตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นประโยชน์จริงหรือไม่ ?ทำเพื่อประโยชน์สุขของใคร ? และสิ่งที่ทำนี้ได้ช่วยยกระดับคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ ? เหล่านี้จะเป็นดังแสงสว่างที่คอยนำทางไปสู่คุณงามความดี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างมีความเป็นธรรมและสันติสุข อ่านต่อ...

อาสาข้างเตียง … เราจะก้าวผ่านความทุกข์ยากไปด้วยกัน

อาสาข้างเตียง” คือ อาสาสมัครผู้อยู่เคียงข้างผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นเพื่อนชวนพูดคุยรับฟัง หรือชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจ ผ่อนคลายจากความกังวลกลัว ความเงียบเหงา มีชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุข และ ก้าวข้ามความทุกข์ยากไปด้วยกัน จริงอยู่ โรงพยาบาลย่อมมีแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอยู่แล้ว แต่เป็นที่ทราบกันอยู่ว่า ทุกท่านล้วนแล้วมีภาระหนักอึ้ง การมีจิตอาสาซึ่งมีเมตตาจิตและผ่านการอบรมมาจนมีความเข้าอกเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี ย่อมเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแก่โรงพยาบาลได้แน่นอน อ่านต่อ...

“ศิลปะบำบัด” (Art Therapy) : เยียวยาจิตวิญญาณให้สมดุล

มนุษย์พบแล้วว่า “ศิลปะ” มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีไว้ผ่อนคลายหรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังสามารถนำศิลปะมาเยียวยาปัญหาด้านจิตใจได้อย่างดีเยี่ยม เป็นเวลาเนิ่นนานมากแล้วที่ในต่างประเทศได้ใช้ “ศิลปะบำบัด” (Art Therapy) รักษาผู้ป่วยทาง กายและจิตใจ กระทั่งในประเทศไทยเราก็ใช้ ศิลปะบำบัดมานานกว่า 20 ปี แต่กลับเป็นที่รู้จักในวงแคบๆเท่านั้น

ผมคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องลึกซึ้งมาก ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่มีจุดสิ้นสุดและศิลปะก็ทำงานกับจิตใจของคนได้น่าสนใจทีเดียวเพราะศิลปะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้... - อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส - จิตรกรและนักศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา และเป็นผู้อำนวยการสถาบันศิลปะบำบัดในแนวมนุษยปรัชญา (Therapeutikum))
อ่านต่อ...

การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ : อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เพื่อชีวีเป็นสุข

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ชีวิต” หากไม่ดับสูญหรือไม่พิกลพิการ ก็ย่อมจะเคลื่อนไหวอยู่แทบจะตลอดเวลา แต่การเคลื่อนไหวของคนเรานั้น หลายต่อหลายครั้งมักเป็นไปอย่างขาดสติจึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ หรืออย่างน้อยก็นำความผิดพลาดเสียหายมาให้อย่างคาดไม่ถึง ปุถุชนโดยทั่วไปจิตใจมักจะไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน แต่ติดยึดอยู่กับสัญญา(ความทรงจำในอดีต) สังขาร(กังวลกับอนาคต) และเวทนา(ความรู้สึกสุข ทุกข์) กระทั่งเกิดหลงๆลืมๆจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองจะไปไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่! เรียกได้ว่าอยู่ไปวันๆอย่างไร้สติสัมปัญชัญญะ อ่านต่อ...

กระบวนการละคร

กระบวนการละครเป็นสิ่งสร้างเสริมสุขภาวะทีน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชน

การเรียนรู้ของเยาวชนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ และสามารถสื่อสารความคิดเพื่อการแกัปัญหาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมดทั้งปวงผมเชื่อว่ากระบวนการละครจะช่วยฝึกสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะละครสนใจในความเป็นมนุษย์ - พฤหัส พหลกุลบุตร มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายละครสร้างปัญญาเพื่อเยาวชน (Theatre for Transformation Network) และสร้างสุขภาวะปัญญาของสังคม
กระบวนละครไม่ได้อยู่ที่ด้านการผลิต องค์ประกอบความสวยงาม แต่อยู่ที่การสร้างให้เยาวชนได้เห็นถึงปัญหาที่อยู่รอบตัวและนำประเด็นนั้นมาพูดคุย ถกแถลง เปิดประเด็น เรียบเรียงอย่างมีกลวิธีให้สังคมเห็นความสำคัญถึงเรื่องดังกล่าวนั้นได้ เขาเจอประเด็นแรง เขาก็อยากสะท้อนมุมมอง พร้อมๆกับชวนชุมชนเข้าร่วมด้วย และนั่นต้องมีกลวิธีเสนอ - ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ...

การทำงานอย่างมีความสุข : ก้าวย่างแห่งการพัฒนาจิต

ทั้งๆที่ “การทำงาน” คือความจำเป็นในการดำรงชีพ และเป็นวิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไป แต่หลายต่อหลายคนมันได้กลายเป็นความฝืนใจ ความกดดันและความทุกข์ทรมาน กระทั่งเกิดคำถามขึ้นในใจอยู่เสมอว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่การทำงานกับ “ความสุข” จะก้าวเดินคู่กันไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งคำถามนี้ได้นำมาสู่แนวทางหลากหลายที่น่าสนใจยิ่ง เพราะแม้มีเป้าหมายร่วมกันคือ การทำงานอย่างมีสุข ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ระบุว่า หากคนเราทำงานอย่างมีความสุข ผลพวงที่ตามมาก็ย่อมคือ “คุณภาพ” และ “ความสำเร็จ” ซึ่งความสุขในที่นี้ย่อมอยู่เหนือความสุขทางวัตถุนิยม เงินทอง หรือเกียรติยศใดๆ (กิน กาม เกียรติ) อ่านต่อ...

ชุมชนนิเวศน์ : สถานพักผ่อนแห่งจิตวิญญาณ

โลกยุคดิจิตอล... ผู้คนส่วนใหญ่หลงใหลไปกับแสงสีเสียง เทคโนโลยี่ และวัฒนธรรมโซเชียลมีเดีย กระทั่งหลงลืมไปแล้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน คืออะไร ? ไม่เข้าใจเรื่องการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น ในสิ่งที่ดูเหมือนจะรุดไปข้างหน้า ยังมีผู้คนอีกมิใช่น้อย ที่ไร้ความสุข ทั้งเหนื่อยทั้งเครียด ว้าเหว่อ้างว้าง เขาเหล่านั้นเริ่มใฝ่ฝันถึงชีวิตที่เรียบง่ายสงบเย็นดังเป็นมาแต่อดีต และยังคงอยู่แม้ปัจจุบัน ดังเช่นในชุมชนท้องถิ่นอันอบอุ่นไปด้วยความจริงใจไมตรี และนี่เองที่ยังผลให้ผู้คนทั้งต่างแดนและบ้านเรามุ่งสานฝัน สร้าง "วันที่เคยชื่น คืนที่เคยสุข” ให้หวนกลับมาอีกอย่างยั่งยืน อ่านต่อ...

ธนาคารจิตอาสา : ต้นทุนเพื่อสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ธนาคารนี้คงเป็นแห่งเดียวในเมืองไทยที่ไม่รับฝากเงินทอง แต่รับบริจาค เวลา ! ภายใต้ 3 ภารกิจหลัก นั่นคือ

  1. ระบบฝากเวลา (Time Bank)
  2. ปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation and Training)
  3. งานอาสาสัมพันธ์ (VRM-Volunteer Relation Management)
แม้ธนาคารน้องใหม่ดังกล่าว จะเปิดตัวมาไม่นานนัก แต่จำนวน “เวลา” ที่ผู้คนนำมาฝากไว้ มีกว่าแสนชั่วโมงแล้ว! และนี่ก็คือ “ต้นทุน” อันทรงคุณค่า ที่จะนำมาซึ่งความเสียสละเอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมสังคม อ่านต่อ...

ซาเทียร์ : ขุมพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเรา

ความสุขที่แท้จริง” คืออะไร ? ดูเหมือนทุกคนบนโลกต่างก็ไขว่คว้าหา “ความสุข” อย่างแสนจะเหน็ดเหนื่อย และโดยมากมักจะเชื่อกันว่า ความสุขก็คือ วัตถุภายนอก ข้าวของเงินทอง กระทั่ง ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกคนต่างแย่งชิงไล่ล่าอย่างไม่รู้จบ แต่มักจะได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ได้มากบ้าง น้อยบ้าง ไม่เคยสมใจหรือพอใจ หนำซ้ำเมื่อได้มากลับนำความทุกข์มาให้อย่างหนักหนายิ่งกว่าเดิม เพื่อที่ในที่สุดก็พบว่า มันหาใช่ความสุขที่แท้ไม่ ! ซาเทียร์ คือ ทฤษฎีทางจิตวิทยาซึ่งให้คำตอบว่า

ความสุขที่แท้นั้น ย่อมเริ่มต้นจากภายในจิตใจของตน ยอมรับตนเอง รัก เข้าใจ เมตตาตนเอง แล้วเผื่อแผ่ การยอมรับ ความรัก เข้าใจ และเมตตาสู่เพื่อนร่วมโลก
อ่านต่อ...

Deep Listening : ฟังกันอย่างเมตตากรุณา

ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ทุกวันนี้ก็คือ ไม่มีใครฟังใครทุกคนล้วนแย่งกันพูด ถึงแม้จะฟังก็ฟังแบบแกนๆผ่านๆ หูซ้ายทะลุหูขวา ไม่มีใครใจเย็นพอที่จะฟังใครอย่างลึกซึ้งเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง ทั้งๆที่ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์ต่างก็ต้องการระบายความทุกข์ที่อัดอั้นเก็บกด และหวังว่าจะมีใครสักคนที่รับฟังเขาอย่างมีเมตตากรุณา โดยไม่ตำหนิติด่า และไม่ต้องยัดเยียดความคิดใดๆทั้งสิ้น อ่านต่อ...

สุนทรียสนทนา : ชนะร่วมกันอย่างสมานฉันท์

แม้ว่า “การสนทนา” คือชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ แต่หลายต่อหลายครั้งมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่าง "สุนทรียะ” ซึ่งมักนำมาสู่ความขัดแย้งแตกคอ และแตกแยก หรือแม้แต่เกิดการห่างเหินเย็นชา รากเหง้าแห่งปัญหาก็คือ “ตัวตน” ที่ห่อหุ้มภายในใจของแต่ละคน เช่น การยึดมั่นถือมั่นในชนชั้น ฐานะ ตำแหน่ง วัยวุฒิ สังกัด หรือแม้แต่ความเชื่อส่วนบุคคล (ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ)

การพูดคุย ถกเถียง เสวนา ประชุม นอกจากจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้ว มักก่อให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น เหตุเพราะใช้วิธีคิดแบบเดิมๆที่มาจากฐานความคิดแบบเดิมๆ การแก้ปัญหาสารพัดจึงล้มเหลวมาโดยตลอด           - เดวิด โบห์ม
(David Joseph Bohm ค.ศ.1917 – 1992 นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ชั้นนำของโลกที่นำปรัชญาทางตะวันออก และศิลปะ มาผนวกกับวิทยาศาสตร์มาให้คำตอบกับโลกอย่างกระจ่างชัด) อ่านต่อ...

ยิงธนู : บรรลุธรรม

คุณประโยชน์ของการ ยิงธนูคืออะไร ? ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ได้เล่าให้ฟังว่า...

เมื่อไม่นานมานี้ได้ศึกษาอย่างจริงจัง พบว่า การออกกำลังกายด้วยการยิงธนูช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมอง แก้อาการไหล่ติด ลดอาการปวดไหล่ อีกทั้งยังช่วยคลายพังผืดที่กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ เพราะขณะง้างธนู ต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณสะบัก จึงช่วยบริหารร่างกายได้
(ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เคยทำงานเป็นวิศวกรในองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง รวมถึงเป็นวิทยากร อาจารย์ผู้สอนธรรมะด้วยการยิงธนูเพื่อวิปัสสนา และนักเขียนของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ฯ) อ่านต่อ...

ไทชิบำบัด : Tai Chi Therapy อ่อนช้อย เนิบนาบชีวิตสมดุล

ไทชิ(หรือที่บ้านเรานิยมเรียกว่า “ไทเก๊ก” ผู้ให้กำเนิดมวยไท่เก๊กคือนักบวชจางซานฟง ซึ่งมีชีวิตอย่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-14) ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าวิชาเพลงมวยโบราณของประเทศจีน อันมีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง ผ่อนคลาย นุ่มนวล และโอนอ่อน แม้ว่าจัดเป็นศิลปะการต่อสู้ก็ตาม แต่ด้วยความผ่อนคลายสุขุมและโดดเด่นด้วยคุณสมบัติในการบำบัดโรคทางกายและใจ(mind-body therapy) จึงเป็นที่นิยมแก่ผู้คนทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยทั้งหลาย อ่านต่อ...

Sufi Whirling : ลมวนตื่นรู้เจริญสติ

Sufi (ซูฟี หรือ เมฟลาน่า) คือบุคคลผู้เป็นที่ยกย่องศรัทธาของชนชาวเปอร์เซียในช่วงศตวรรษที่ 13 ในฐานะกวีเอก, นักกฎหมาย, นักเทววิทยา และนักเต้น "ลมวน” (Whirling) การเต้นลมวน (Whirling) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เซม่า” อันเป็น สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของการเดินทางผ่านความรักเพื่อยกระดับจิตวิญญาณให้เข้าถึงพระเจ้า อ่านต่อ...

โยคะ : เพื่อสมดุลแห่งกาย – จิต และวิญญาณ

โยคะ คือศาสตร์โบราณที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย ซึ่งสั่งสมองค์ความรู้มานานนับพันปี (หลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือไม้แกะสลักและศิลปะปูนปั้นรูปการฝึกโยคะเมื่อราว 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช โดยนักโบราณคดีพบที่หุบเขาอินดัสวอลเลย์ ซึ่งอยู่ในดินแดนปากีสถานในปัจจุบัน) อ่านต่อ...

เดินวิถีแห่งสติ : ทุกก้าวย่างอย่างตื่นรู้

เราควรฝึกสติทุกๆ วันและทุกๆ ชั่วโมง ประโยคนี้ดูจะพูดง่าย แต่ตอนปฏิบัติจริงไม่ใช่ของง่ายเลย ด้วยเหตุนี้ครูจึงเสนอแนะผู้ที่มาเรียนฝึกสมาธิกับครูว่า ให้หาวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เพื่ออุทิศให้กับการฝึกสติทั้งวันโดยเฉพาะ - ท่านติช นัท ฮันห์ (จากหนังสือ “ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ”)
“การเดิน” คือ วิถีแห่งสติ ซึ่งไม่ใช่การเดินเร็วๆ หรือเร่งรีบ แต่เป็นการเดินช้าๆอย่างมั่นคง เดินอย่างมีสติมีสมาธิ ทุกขณะก้าวเดินมีการสัมผัสรับรู้สิ่งรอบตัวอย่างสุขุมลึกซึ้ง ทั้งผืนดิน แมกไม้ นกบิน ลมโชย ปุยเมฆ และผืนฟ้าอันตระการตา เพราะทุกสิ่งที่รายรอบตัวเรานั้นก็คือ ชีวิต ... ดังนั้นจงปล่อยวางความโลภ โกรธ หลง ความกังวลกลัว หรือเศร้าเสียใจ เพื่อทุกย่างก้าวจะได้เดินอย่างมีสุขมีสติ และ มีสมาธิ อ่านต่อ...

Aikido : ผนึกพลังอย่างสมดุล

คำว่า "ไอกิโด" มาจากตัวอักษร คันจิ 3 ตัว :

  • 合 – Ai (ไอ) – ผนวก, เป็นอันหนึ่งอันเดียว
  • 気 – Ki (คิ) – เลือดลม , พลังชีวิต, จิตวิญญาณ
  • 道 – do (โด้) – แนวทาง, ทางเดิน , วิถีทาง
เมื่อรวมความแล้ว Aikido ย่อมหมายถึง “วิถีทางแห่งการผนึกพลังอย่างมีสมดุลของกายและจิต ตามหลักของหยินหยาง (ธาตุเย็น-ธาตุร้อน)” อันเป็นปรัชญาของศิลปะการป้องกันตัวที่พริ้วไหว สอดประสานอย่างต่อเนื่อง แต่น่าเกรงขาม ยังผลให้ฝ่ายตรงข้ามหมดทางสู้อย่างไม่ทันตั้งตัว ในขณะเดียวกัน ผู้ฝึกฝนก็จะเกิดสุขภาพที่ดีเลือดลมไหลเวียนสะดวกสบาย ร่างกายและจิตใจเกิดสมดุลมีพลังชีวิตอย่างน่าพึงใจ อ่านต่อ...

ธรรมยาตรา : การดำเนินด้วยธรรม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ธรรม ธรรมะ[ทํา ทํามะ] น. คุณความดี เช่น เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม คําสั่งสอนในศาสนาฯ ยาตร ยาตรา [ยาด, ยาดตฺรา] ก. เดิน, เดินเป็นกระบวน ธรรมยาตรา (ธรรม + ยาตรา) จึงหมายถึง การดำเนินไปด้วยธรรม (ความถูกต้อง ความดีงาม ความจริง) หรือ การออกไปด้วยธรรม อีกนัยหนึ่งก็คือ การดำเนินออกจากทุกข์ทางกายใจด้วยธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมยาตรา หรือ การเดินอย่างเป็นหมู่กลุ่มในระยะทางไกล โดยมีนัยทางศาสนาและสังคม (Social Movement) ซึ่งเริ่มมีการพูดถึงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 เมื่อสมเด็จพระมหาโฆษนันทะ แห่งประเทศกัมพูชาเป็นผู้นำขบวน “การจาริกของความจริง”(pilgrimage of truth) ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุน ด้วยเห็นว่ามีจุดหมายเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของประชาชนชาวเขมร หลังจากบอบช้ำจากภัยสงครามที่ยืดเยื้อยาวนาน อ่านต่อ...

ปลูกผักปลูกสติ… : การบรรลุธรรมอย่างอ่อนโยน

­ทุกชีวิตในโลกล้วนมีพ่อแม่เดียวกัน ! นั่นคือพ่อพระอาทิตย์และแม่พระธรณี ชีวิตจะเกิดมามิได้เลยหากไม่มีท่านทั้งสอง “การทำสวน-ปลูกผัก” คือ การให้โอกาสแก่ตนที่จะได้ใกล้ชิดพ่อและแม่แห่งสรรพชีวิตอีกครั้งหนึ่ง! ปลูกผัก ปลูกสติ (Mindful Gardening) คือ หนึ่งในวิถีแห่งการปฏิบัติธรรม อันนำมาซึ่ง ศีล สมาธิ ปัญญา เช่น การไม่ใช้สารเคมี การไม่ฆ่าสัตว์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือการฝึกสติ ไม่ให้ผิดศีล และก่อให้เกิดความเมตตา อ่านต่อ...

การจัดดอกไม้ : จัดใจให้ตื่นรู้

“ดอกไม้” คือตัวแทนแห่งความรัก ความเชื่อ ศาสนา ใช้เป็นยารักษาโรค และเป็นแหล่งอาหาร  เพราะก่อกำเนิดจากธรรมชาติ (ดิน น้ำ แสงแดด) ดอกไม้จึงเป็นพลังวิเศษแห่งธรรมชาติ “การจัดดอกไม้” ก็คือ การสอดประสานอย่างกลมกลืนระหว่างพลังแห่งดอกไม้และพลังแห่งจิตใจของผู้จัดดอกไม้ ดังคำกล่าวที่ว่า จัดดอกไม้ จัดใจให้สงบและตื่นรู้ อ่านต่อ...

Sand Mandala : มณฑลทรายแห่งสัจจธรรม

งานศิลป์รูปทรงเรขาคณิต ที่ประกอบด้วยเม็ดทรายย้อมหลากสี สิ่งนี้คืองานพุทธศิลป์ที่เรียกขานกันว่า “พุทธมณฑลทราย”  (Sand Mandala)  อันเป็นศิลปวัฒนธรรมขั้นสูงของพระทิเบต นิกายมหายานคำว่า Manda หมายถึงที่นั่งหรือแก่นแท้ โดยใช่คู่กับคำว่า โพธิ อันหมายถึงใต้ต้นโพธิซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรม ส่วนคำว่า La มีความหมายว่า “วงล้อที่หลอมรวมสรรพสาระทั้งมวล” รวมความแล้ว  Mandala จึงหมายถึง มณฑลแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ อ่านต่อ...

ขอให้คุณโชคร้าย

“ผมขอให้คุณโชคร้าย” . ย้อนหลังไปสัก 2 เดือนที่แล้ว ประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดที่มีผู้คนกล่าวขานและแชร์กันมากที่สุดในโซเชียล มีที่มาจากสุนทรพจน์อันโด่งดังในวันสำเร็จการศึกษาที่ Cardigan Mountain School รัฐนิวแฮมป์เชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเจ้าของประโยคเด็ดนี้คือ ท่านผู้พิพากษา John Roberts ผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกานั่นเอง . ช่วงหนึ่งของการกล่าวสุนทรพจน์ ท่านประธานศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า ปกติแล้วในวันจบการศึกษา ใคร ๆ ก็มักจะอวยพรขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา พบแต่เรื่องดี ๆ ประสบความสำเร็จ แต่ท่านผู้พิพากษา John Roberts กลับอยากให้นักศึกษาพบเจอเรื่องร้าย ๆ เสียมากกว่า เหตุผลก็เพราะว่า ท่านผู้พิพากษาเชื่อว่า เมื่อคนเราพบเจอเรื่องร้ายหรือประสบความล้มเหลว เราจะได้เรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนขึ้น อ่านต่อ...

ธรรมชาติบำบัด : หมอที่ดีที่สุดคือ…ตัวเราเอง

เพราะด้วยกระบวนการรักษา  ผลของการรักษาและค่ารักษาที่แพงลิบลิ่ว  ส่งผลให้ผู้คนมากมายต้องผิดหวังและสิ้นหวัง โลกวันนี้จึงเริ่มกลับมาทบทวนและหันหาแนวทางแห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจที่สอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่าธรรมชาติบำบัด 

อ่านต่อ...

5 วิธีที่จะหยุดกังวลกับเรื่องที่คุณเปลี่ยนมันไม่ได้

มีความจริงเกี่ยวกับชีวิตอย่างหนึ่งที่หลายคนปฏิเสธ นั่นคือ เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตให้เป็นไปดังใจได้ แต่หลายคนไม่เชื่อและไม่ยอมรับ และพวกเขากลายเป็นพวกบ้าที่ชอบควบคุมไปทุกสิ่งอย่าง คนพวกนี้จะจู้จี้ จุกจิก กับการทำงานของคนอื่น หรือ พยายามทำงานเองทุกอย่าง และคอยบังคับคนอื่น ๆ ให้เปลี่ยนแปลง พวกเขาเชื่อว่าหากสามาาถควบคุมคนและสถาณการณ์ได้ ก็จะไม่มีเรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้น ส่วนคนอีกกลุ่มอาจจะพอรู้ว่า พวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องร้าย ๆ ให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังกังวลอยู่นั่นเอง พวกเขาพร่ำบ่นเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติ โรคระบาด ความกังวลพวกนี้ทำให้พวกเขาหมกมุ่น เสียเวลาและพลังงาน เพราะการกังวล(อย่างเดียว)ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น นี่คือเคล็ดลับบางประการที่ Amy Morin ผู้เขียนหนังสือ What Mentally Strong People Don't Do แนะนำสิ่งที่ช่วยให้หยุดกังวลในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ อ่านต่อ...