บทความรายเดือน:

‘โคริงกะ’ ดอกไม้จัดใจ (ตอนที่ 1)

การจัดดอกไม้โคริงกะ ไม่มีสูตรตายตัว ทุกอย่างเป็นไปตามความงามของดอกไม้ที่แต่ละคนมองเห็น เรียกได้ว่ายิ่งเรียนรู้การจัดดอกไม้โคริงกะมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมองเห็นใจของตนเองชัดขึ้นเท่านั้น

พวกเรามักชอบเปรียบความสุขในใจกับแบตเตอรี่โทรศัพท์

เวลาชีวิตชักไม่ค่อยสุข คำที่ใช้กันบ่อยคือ แบตหมด แบตเสื่อม

หลายคนจึงใช้เวลาออกไปท่องเที่ยวกับธรรมชาติเพื่อ “ชาร์จแบต ให้มีพลังกลับมาสู้ต่อ"

ฟังดูราวกับว่าในธรรมชาติมี 'พลังแห่งความสุข' ให้เราได้ตักตวงอย่างมหาศาล ?

'โมกิจิ โอกาดะ' ศิลปิน – นักปรัชญาชาวญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเอ็มโอเอ ซึ่งมีแนวคิดหลักในการนำธรรมชาติและศิลปะมาเยียวยามนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้เคยพูดถึงธรรมชาติไว้ว่า "มนุษย์หายใจอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และเติบโตได้ด้วยพลังจากธรรมชาติ.....ความงามของทัศนียภาพที่ได้ชมจากการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลนั้น จะชำระความขุ่นมัวในแต่ละวัน ทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าและมีจิตใจที่ผ่องแผ้ว" อ่านต่อ...

‘ศิลปะจากธรรมชาติ’ เรียนรู้และเยียวยาชีวิต

ธรรมชาติสวยงามและยุติธรรมที่สุด การเข้าใกล้ธรรมชาติ ก็เหมือนเข้าใกล้ธรรมะ ถ้าเราไม่ต้านทาน ไม่ฝืน เราก็จะพบว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ในชีวิตมันเป็นธรรมชาติทั้งคู่ ภาพหยดน้ำค้างกลมๆใสๆ ต้องประกายแสงอาทิตย์ กำลังทิ้งตัวลงมาบนใบไม้เรียวยาวสีเขียวสด ตรึงสะกดทุกสายตาให้ต้องหยุดมอง ความรู้สึกขณะจับจ้องเกิดเป็นความนิ่ง สงบ ณ ช่วงเวลานั้นคล้ายความงดงามจากธรรมชาติ กำลังเปิดดวงตาด้านในของเราให้มองเห็นสัจธรรมความจริงในชีวิต ขณะเดียวกันก็ต่อเติมกำลังใจที่เหนื่อยล้าของเรา ให้เต็มเปี่ยมด้วยความหวังและเกิดความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อ่านต่อ...

เปิดหัวใจใน ‘ห้องเรียนธรรมชาติ’

....วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ.... สมัยก่อนหากวงสนทนาใด เปิดประเด็นว่าด้วยการคุยเรื่องดินฟ้าอากาศ คงมีความหมายแค่การคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไป แต่ในสมัยนี้ที่ดินฟ้าอากาศของเราช่างแปรปรวนนัก ฤดูกาลต่างๆ ทั้ง ร้อน ฝน หนาว สลับสับสน ยังมีภัยแล้ง น้ำท่วม พายุหิมะ แผ่นดินไหว สึนามิ ผลัดกันเข้ามาย่ำยีให้โลกของเรากลายสภาพเหมือนผู้ป่วยหนัก เรียกว่าถ้าเป็นคน คงเข็นเตียงสลับเข้าออกระหว่างห้องพักธรรมดาและไอซียูเป็นว่าเล่น ดังนั้นประเด็นชวนคุยเรื่อง 'ดิน ฟ้า อากาศ' จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่หลายบุคคล ตลอดจนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เริ่มหันมามองกันอย่างจริงจัง การรณรงค์เชิญชวนให้คนหันมาตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำกันได้เพียงวันสองวัน แต่หากจำเป็นต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืนที่เรียกว่า'สิ่งแวดล้อมศึกษา' อ่านต่อ...

ธรรมชาติช่วยให้เรามีความเอื้ออาทรมากขึ้น

ลองดูภาพสองภาพนี้นิ่งๆ สักพัก....แต่ละภาพทำให้คุณรู้สึกต่างกันอย่างไรบ้างครับ นักวิจัยพบว่าธรรมชาติช่วยให้เรามีความเอื้ออาทรกันมากขึ้น นักวิจัยจาก University of California Berkeley ให้ผู้ร่วมทดลองดูภาพวิวธรรมชาติที่สวยงามและสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเล่มเกมทางเศรษฐศาสตร์สองเกม คือ Dictator Game และ Trust Game ซึ่งวัดความเอื้อเฟื้อและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตามลำดับ พบว่าผู้ที่ชมภาพธรรมชาติที่ยิ่งสวยเท่าไรก็จะมีความเอื้อเฟื้อและความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นเท่านั้น ในอีกการทดลองหนึ่งที่ญี่ปุ่น ผู้ร่วมทดลองได้ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกทำแบบทดสอบที่โต๊ะที่มีต้นไม้สวย ๆ วางอยู่ ส่วนอีกกลุ่มไม่มีเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จผู้วิจัยบอกว่า ให้กลับบ้านได้...แต่ถ้ายังมีเวลาก็มีงานจิตอาสาให้ทำ คือ ให้ช่วยพับนกกระดาษเพื่อใช้ในโครงการช่วยบรรเทาทุกข์ในญี่ปุ่น นักวิจัยใช้จำนวนของนกที่พวกเขาพับ (หรือไม่พับเลย) เป็นตัวชี้วัดของความพร้อมใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ผลการทดลองพบว่าการมีต้นไม้สวยๆ ที่โต๊ะช่วยเพิ่มจำนวนนกกระดาษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อ่านต่อ...